KaVo Kerrs retningslinjer for personvern på Internett

 

 

Trer i kraft 25. mai 2018

Denne nettbaserte personvernerklæringen («personvernerklæringen») forklarer hvordan KaVo Dental GmbH, Bismarckring 39, 88400 Biberach, Tyskland, og KerrHawe SA, Via Strecce 4, 6934 Bioggio, Sveits, sammen med alle sine tilhørende og tilknyttede selskaper, som representerer KaVo Kerr og henvist til heri som «selskapet», håndterer personopplysninger som oppgis til oss på nettsteder, mobile nettsteder, i mobil-apper og andre digitale tjenester og produkter som kontrolleres av selskapet som er tilknyttet denne personvernerklæringen (samlet, «selskapets nettsteder»). Selskapet er datakontrolleren for behandlingen av personopplysninger under gjeldende lover.

Denne personvernmerknaden gjelder ikke for selskapets nettsteder som ikke er koblet til denne personvernerklæringen eller for tredjeparts nettsteder som selskapets nettsteder kan ha koblinger til.

 

Typer opplysninger vi samler inn over Internett

De typene personopplysninger vi kan samle inn når du bruker selskapets nettsteder, beskrives i dette avsnittet og omfatter både opplysninger som du oppgir til oss og informasjon som vi samler inn automatisk når du bruker selskapets nettsteder.

For denne personvernmerknadens formål betyr «personopplysninger» opplysninger som identifiserer deg eller som med rimelighet kan brukes til å identifisere deg. Eksempler på personopplysninger omfatter navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

 

Opplysninger du oppgir

Du må generelt ikke registrere deg for en tjeneste eller et program for å motta mye av informasjonen som er tilgjengelig gjennom selskapets nettsteder. Noe av innholdet vårt er imidlertid kun tilgjengelig for registrerte eller identifiserte brukere og vil kreve at du setter opp en profil eller oppgir spesifikke opplysninger om deg selv for at vi skal kunne levere tjenesten til deg.

 

Personopplysninger du oppgir når du besøker selskapets nettsteder

Selskapet samler inn personopplysninger som du oppgir på selskapets nettsteder, for eksempel når du kjøper et produkt, for å motta markedsføringsprodukter og -informasjon, kontakte selskapets kundetjeneste eller svare på selskapets spørreskjema eller undersøkelser. Dette kan omfatte:

 • Kontaktinformasjon slik som navnet, adressen, telefonnummeret eller e-postadressen din
 • Registreringsinformasjon, slik som brukernavnet og passordet ditt
 • Informasjon om ansettelsehistorie, utdanning og bakgrunnsinformasjon når du retter henvendelser om ansettelse i selskapet
 • Betalingsinformasjon (slik som bankopplysninger, betalingskortnummer, utløpsdato, leveringsadresse og fakturaadresse)
 • Innhold du kan oppgi (for eksempel når du fyller ut kontaktskjemaet vårt på Internett eller sender inn annen informasjon

 

Personopplysninger du deler i løpet av annen kontakt med selskapet

Du kan kontakte selskapet for å stille spørsmål, drøfte bekymringer eller rapportere problemer som gjelder produktene våre. Hvis du kommuniserer med eller retter forespørsler om informasjon til selskapet, kan du bli bedt om å oppgi kontaktinformasjon samt alle personopplysninger som er relevante til forespørselen din.

 

Informasjon som kan samles inn automatisk

Når du bruker selskapets nettsteder, kan vi også automatisk samle inn bestemt informasjon om bruken og enheten slik som beskrevet nedenfor.

IP-adresse

Vi kan registrere Internet Protocol (IP)-adressen til datamaskinen din eller annen elektronisk enhet når du besøker selskapets nettsteder. En IP-adresse identifiserer den elektroniske enheten du bruker til å få tilgang til nettstedene, som gjør det mulig for oss å opprettholde kommunikasjon med datamaskinen din etter hvert som du beveger deg rundt på selskapets nettsteder og for å tilpasse innhold.

 

Informasjonskapsler og andre sporingsteknologier

Vi samler også inn informasjon om bruken din av selskapets nettsteder gjennom sporingsteknologier, slik som informasjonskapsler og skjulte sporingsbilder. En «informasjonskapsel» er en unik numerisk kode som overføres til datamaskinen din for å spore interessene og preferansene dine og gjenkjenne deg som en tilbakevendende besøkende. Et «skjult sporingsbilde» er et gjennomsiktig grafisk bilde som plasseres på et nettsted, i en e-post eller reklameannonse som gjør det mulig å overvåke slike ting som brukeraktivitet og trafikken på nettstedet. Disse teknologiene hjelper til med å huske preferansene dine og gjør det mulig for oss å bringe deg innholdet og funksjonene som sannsynligvis vil ha størst interesse for deg, på basis av «klikkstrøm»-data som viser de tidligere aktivitetene dine på selskapets nettsteder.

Vi nytter Google Display Advertising (slik som Retargeting med Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager-integrering og Google Analytics Demographics and Interest Reporting) til (1) å vise deg annonsene våre på andre nettsteder basert på dine tidligere besøk til selskapets nettsteder og (2) få en bedre forståelse av inntrykket som annonsene og bruken av annonsetjenestene våre gjør. I forbindelse med Google Analytics Demographics and Interest Reporting-tjenesten, kan vi bruke data fra Googles interessebaserte annonsering eller publikumsdata fra tredjepart (slik som alder, kjønn og interesser) med Google Analytics for å få en bedre forståelse og forbedre markedsføringskampanjene våre og innhold på nettstedet.

Noe av den nettbaserte annonseringen vår finner sted gjennom Google Display Advertising. Som ledd i dette programmet, bruker vi Google Analytics-funksjoner som Retargeting. I forbindelse med denne funksjonen og andre som tilbys av annonsenettverk, kan vi og operatørene av annonsenettverk, inkludert Google, bruke informasjonskapsler fra tredjepart (slik som DoubleClick-informasjonskapselen) – og i noen tilfeller informasjonskapsler fra førsteparter (slik som Google Analytics-informasjonskapselen) – for å informere, optimere og betjene annonser over Internett, basert på en brukers tidligere besøk på selskapets nettsteder. Vi kan også vise deg annonser fra noen av våre tilknyttede selskaper når du besøker selskapets nettsteder.

Du kan velge vekk Google-annonser ved å gå til http://www.google.com/ads/preferences. Hvis du ikke ønsker at opplysningene dine skal brukes av Google Analytics, kan du installere Google Analytics’ velg-vekk-nettleser på velg-vekk-siden til Google Analytics.

Selskapets nettsteder er ikke designet for å reagere på «ikke spor»-signaler som mottas fra nettlesere.

Hvis du ønsker flere opplysninger om informasjonkapsler og sporingsteknologier, inkludert hvordan du deaktiverer dem, kan du gå til http://www.allaboutcookies.org/. Vær oppmerksom på at noen informasjonskapsler er avgjørende for at nettstedene våre skal fungere, og sletting eller deaktivering av disse vil redusere nettstedets funksjonalitet.

 

Mobilsporing

Noen av selskapets nettsteder er tilgjengelig enten som mobil-apper eller mobile nettsteder som du kan bruke på den mobile enheten din. Hvis du bruker en mobil enhet til å få tilgang til og bruke selskapets nettsteder, kan vi samle inn følgende mobil-spesifikke opplysninger i tillegg til den andre informasjonen beskrevet ovenfor: enhets- eller annonse-ID, enhetstype, maskinvaretype, mediatilgangskontroll (MAC)-adresse, internasjonal mobilutstyrsidentitet (IMEI), versjonen til mobilens operativsystem, plattformen som benyttes for å skaffe tilgang til eller laste ned selskapets nettsted (f.eks. Apple. Google, Amazon, Windows), stedsinformasjon og bruksinformasjon om enheten din og bruken din av selskapets nettsteder.

 

Informasjon som innhentes fra andre kilder

Vi kan kombinere opplysninger om deg fra et besøkt til ett av selskapets nettsteder med informasjon om deg fra besøk på andre av selskapets nettsteder. Vi kan også kombinere informasjon om deg som er samlet inn gjennom selskapets nettsteder med informasjon som vi har innhentet utenfor Internett, samt informasjon som tilveiebringes for oss av tredjeparter.

 

Slik bruker vi opplysningene dine

Vi bruker personopplysningene dine til å levere de produktene og tjenestene til deg som du ber om, kommunisere med deg, forbedre opplevelsen din på selskapets nettsteder, generelt å forbedre produktene våre og for andre interne forretningsformål. Disse typene bruk kan også omfatte opptaket, organiseringen, struktureringen, lagringen, tilpasningen eller endringen, gjenopphentingen, konsultasjonen, bruken, bekjentgjøringen ved overføring, distribusjonen eller ved på annen måte å gjøre tilgjengelig, innrettet eller i kombinasjon med, begrensning, sletting eller destruksjon av personopplysninger. Personopplysningene som vi samler inn om deg kan lagres og senere arkiveres så lenge som rimelig nødvendig for formålene fremsatt ovenfor, i samsvar med gjeldende lover.

 

Levere produkter og tjenester du ber om

Hvis du velger å kjøpe et produkt eller motta tjenestene våre, bruker vi personopplysningene som du oppgir gjennom selskapets nettsteder til å administrere bestillingene og fakturaene dine, behandle betaling, svare på spørsmål fra deg, levere tjenestene du ber om og tilby en optimal kundeopplevelse.

 

Markedsføring

Du kan også motta markedsføringsinformasjon fra selskapet og relaterte tilknyttede selskaper, slik som tilbud som gjelder produkter eller tjenester relatert il selskapet, invitasjoner til å delta i spørreundersøkelser om produktene våre eller varslinger om spesielle kampanjer. I slike tilfeller bruker vi kontakt- og andre personopplysninger fra deg til å sende deg markedsføringsinformasjon.

 

Tilpassede brukeropplevelser

Personopplysningene som du oppgir kan brukes til å tilpasse tilbud, informasjon eller tjenester skreddersydd til dine interesser og preferanser. Vi kan også bruke IP-adressen din og dataene vi innhenter automatisk gjennom bruken av informasjonskapsler eller lignende sporingsteknologier, til å gjøre selskapets nettsteder enklere å bruke og navigere, samt til personlig å tilpasse innholdet som leveres på selskapets nettsteder ved å foregripe informasjonen og tjenestene som kan være av interesse for deg.

 

Forbedring av produkt og virksomheten

For å kunne oppdage nye fakta som kan hjelpe selskapet med å få en bedre forståelse av kundens behov og hjelpe til med å forbedre, utvikle og evaluere produkt, tjenester, materialer og programmer. Selskapet analyserer informasjonen som du har oppgitt. For disse formålene bruker selskapet ikke noe informasjon som direkte kan identifisere deg.

 

Analyseteknikker og forbedringer av nettsted

Vi kan bruke informasjonen som du oppgir og informasjonen vi samler inn automatisk om bruken din av selskapets nettsteder til å overvåke brukerens trafikkmønstre og preferanser, til forbedring av nettstedet, analyseteknikker og optimering.

 

Behandling av forespørsler og generell kommunikasjon med deg

Vi behandler generelt personopplysningene dine når du kontakter oss, sender oss en forespørsel og for å følge opp forespørslene og spørsmålene dine.

 

Juridisk grunnlag for behandling

Under europeiske databeskyttelseslover må selskapet ha et juridisk grunnlag for å behandle personopplysningene dine. Det juridiske grunnlaget som gjelder i et enkelttilfelle, vil avhenge av for hvilke av de spesifikke formålene beskrevet ovenfor selskapet behandler personopplysningene dine:

 • I visse tilfeller kan selskapet be om ditt samtykke til å samle inn og behandle personopplysningene dine. Dersom du velger å gi samtykke, kan du senere trekke samtykket tilbake ved å kontakte oss som beskrevet i avsnittet Dine personvernvalg. Vær oppmerksom på at tilbaketrekking av samtykket ikke vil påvirke behandling som allerede har funnet sted.
 • I andre tilfeller kan behandling av personopplysningene dine være nødvendig for å overholde en gjeldende lov eller forskrift eller for utøvelsen av en kontrakt som du er underlagt. Du vil muligens ikke kunne motsette deg denne behandlingen, eller valget ditt om ikke å samtykke til behandlingen kan påvirke våre muligheter til å utøve kontraktsfestede forpliktelser som ellers skyldes deg.
 • I enda andre tilfeller kan selskapet behandle personopplysningene dine basert på selskapets legitime interesser i å kommunisere med deg om våre produkter og tjenester, og om vitenskapelig forskning og utdanningsmuligheter. Du har rett til å motsette deg all slik behandling av dine personopplysninger. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss som beskrevet i avsnittet Dine personvernvalg.

 

Opplysninger som vi deler

Vi deler kun personopplysningene dine med tredjeparter som beskrevet nedenfor. Vi selger eller leier ikke ut personopplysninger til tredjeparter for deres egne markedsføringsformål.

 

Annonser og annonsering fra tredjeparter, basert på nettatferd

Du kan motta nettbaserte annonser for selskapets produkter og tjenester på nettsteder tilhørende tredjeparter og på mobile tjenester som er skreddersydd for deg, for eksempel på grunnlag av informasjon som du oppgir til selskapet eller en tredjeparts nettsted som du besøker, eller av nettleseraktiviteten din, innkjøp eller interesser. Disse typene skreddersydde nettbaserte annonser kan leveres gjennom flere kilder, slik som følgende:

 • Vi kan dele ikke-identifiserende informasjon om deg med annonsetjenesteleverandørene våre, som vi har innhentet fra informasjonskapsler og andre sporingsteknologier på selskapets nettsteder.
 • Noen av selskapets nettsteder kan delta i annonsering basert på nettatferd (dette kalles noen ganger også «retarget» (gjentatt målretting)-annonsering eller interessebasert annonsering). Du kan identifisere disse nettstedene etter «Annonsevalg»-koblingen i bunnteksten. Nettverksreklamepartnerne våre kan plassere og bruke informasjonskapsler på selskapets nettsider og på andre tredjeparts nettsteder for å samle inn informasjon om aktivitetene dine for å levere nettbasert reklame til deg basert på interessene dine.
 • Noen nettlesere kan sende «ikke spor»-signaler til nettsteder som nettleseren kommuniserer med. Ved dato for denne personvernmerknadens ikrafttredelse, har en bransjestandard for hvordan å svare på disse signalene enda ikke blitt etablert. Selskapet svarer for tiden derfor ikke på disse signalene. Du kan gå til adchoices for å velge vekk annonsører som bruker nettleserhistorikken din til å levere reklameannonser basert på nettatferden din.

 

Tilknyttede selskaper, tilbydere og leverandører

Vi har forhold til leverandører, autoriserte forhandlere/forretningspartnere og tilknyttede selskaper, som hjelper oss med å drive forretningene våre og for hvilke det kan være nødvendig å ha tilgang til dine personopplysninger i forbindelse med levering av tjenester til selskapet. Vi vil ikke autorisere noen av disse partene til å bruke personopplysningene dine for noe formål som ikke er forbundet med selskapet og deres relaterte tilknyttede selskapers forretningsoperasjoner, og vi deler ikke personopplysninger fra land som krever samtykke, med mindre det har blitt innhentet samtykke på forhånd til å dele med relaterte tilknyttede selskaper. Vi krever av dem at de håndterer de innsamlede personopplysningene dine i samsvar med denne personvernmerknaden.

 

Fellesvaremerkede nettsteder

Vi kan inngå partnerskap med andre selskaper for å levere innhold eller tjenester til deg på en felles eller «fellesvaremerket» basis. På et såkalt fellesvaremerket nettsted vil du se både selskapets logo og logoen til fellesvaremerkepartneren vist på skjermen din. Du må lese de individuelle personvernerklæringene for fellesvaremerkepartnerne våre, da de i noen henseender kan skille seg fra vår. Hvis du leser disse erklæringene, vil du kunne ta en informert beslutning om du vil oppgi informasjon til et gitt nettsted.

 

Produktrapporter

Hvis du kontakter selskapet med henblikk på din opplevelse av bruk av ett av produktene våre, kan vi bruke informasjonen som du oppgir i rapporter vi sender inn til angjeldende statlige tilsynsmyndighet, slik vi er pålagt under lovgivningen.

 

Lovfestede rettigheter og forpliktelser

I enkelte begrensede omstendigheter, kan selskapet måtte bekjentgjøre dine personopplysninger for å kunne etterkomme en lovfestet forpliktelse eller et krav, slik som å overholde rapporteringsforpliktelser til våre styrende tilsynsmyndigheter angående sikkerheten ved produktene våre, eller i forbindelse med salget eller overføringen av én av våre produktserier eller divisjoner, som inkluderer tjenestene som leveres gjennom ett eller flere av selskapets nettsteder. I slike tilfeller vil vi iverksette tiltak for å beskytte personopplysningene dine i den grad det er mulig. Vi forbeholder oss også retten til å bruke personopplysninger til å etterforske og straffeforfølge brukere som bryter reglene våre eller deltar i atferd som er ulovlig eller skadelig for andre eller for andres eiendom.

 

Endringer i organisasjon

I tilfelle selskapet beslutter en omorganisering eller avhende forretningene våre gjennom salg, sammenslåing eller oppkjøp, kan selskapet dele personopplysningene om deg med faktiske eller prospektive kjøpere. Vi vil krevet at eventuelle faktiske eller prospektive kjøpere behandle disse personopplysningene på en måte som er i samsvar med denne merknaden.

 

Personvern for barn

Selskapet samler ikke vitende inn eller bruker noen personopplysninger fra mindreårige på selskapets nettsteder. Vi tillater ikke med vitende at barn bestiller produktene våre, kommuniserer med oss eller bruker noen av de nettbaserte tjenestene våre. Hvis du er en forelder og blir kjent med at barnet ditt har oppgitt informasjon til oss, ber vi om at du kontakter oss ved bruk av én av fremgangsmåtene oppgitt nedenfor, og vi vil arbeide med deg for å løse problemet.

 

Dine personvernvalg

Du har retten til å få se og motta en kopi av personopplysningene vi holder om deg, samt til å be oss om å foreta rettinger av unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger om deg. Du har retten til å motta data du har oppgitt til oss i et maskinlesbart format og til å overføre disse dataene til en annen kontroller. Du kan også be om sletting av personopplysningene dine eller begrensing av behandlingen av dem eller motsette deg behandling av personopplysninger om deg. Hvis du ønsker tilgang til personopplysninger om deg, hvis du vil si fra om en bekymring, sende inn en klage eller be om retting, eller velge vekk bestemte programmer, ber vi om at du kontakter personvernkontoret vårt ved å klikke «Kontakt oss»-koblingen på det av selskapets nettsteder du bruker, ved bruk av selskapets kontaktinformasjon på selskapets mobil-app som du bruker eller ved å sende oss en e-post på privacy@kavokerr.com. Du kan også sende et brev til følgende adresse:

KaVo Dental GmbH,
Bismarckring 39,
88400 Biberach – Tyskland
Attn: Personvern/juridisk avdeling

 

Den lokale datatilsynsmyndigheten har ansvar for å påse at personvernlover overholdes i de relevante landene. Hvis du ønsker mer informasjon om personvernrettighetene dine eller hvis du ikke kan løse et problem direkte med oss og ønsker å sende inn en klage, må du kontakte den lokale datatilsynsmyndigheten.

 

Vi ber om at du i alle dine kommunikasjoner med selskapet inkluderer e-postadressen din, nettstedsadressen, mobil-appen og/eller det spesifikke produktet fra selskapet som du oppga personopplysninger til (f.eks. www.kerrdental.com) og detaljert forklaring av forespørselen din. Hvis du ønsker å slette, endre eller korrigere personopplysningene dine og kontakter oss per e-post, ber vi om at du skriver «Deletion Request» («Forespørsel om sletting») eller «Amendment/Correction Request» («Forespørsel om endring/korrigering») i emnelinjen for e-posten. Vi vil svare på alle rimelige forespørsler på en tidsriktig måte og kan trenge videre bekreftelse av identiteten din for å behandle enkelte forespørsler.

 

Datasikkerhet

Selskapet opprettholder rimelige tekniske, administrative og fysiske kontroller for å sikre alle personopplysninger som samles inn gjennom selskapets nettsteder. Det finnes imidlertid alltid en viss risiko for at en uautorisert tredjepart kan fange opp en Internett-overføring eller at noen vil finne en måte å trenge gjennom sikkerhetssystemene våre på. Vi oppfordrer deg innstendig til å utvise forsiktighet når du sender personopplysninger over Internett, særlig økonomitilknyttet informasjon. Selskapet kan ikke garantere at uautoriserte tredjeparter ikke vil få tilgang til personopplysningene dine, og når du sender inn personopplysninger til selskapets nettsteder, må du derfor veie både fordelene og ulempene.

 

Tredjeparts nettsteder og tilleggsprogrammer for sosiale medier

Denne personvernmerknaden gjelder ikke for selskapets nettsteder som ikke er koblet til denne personvernmerknaden eller for tredjeparts nettsteder som selskapets nettsteder kan ha koblinger til. Selskapets nettsteder kan bruke tilleggsprogrammer for sosiale medier (f.eks. Facebooks «Liker»-knapp, «Del på Twitter»-knappen) for å gjøre det enkelt for deg å dele informasjon med andre. Når du besøker selskapets nettsteder, kan operatøren av programtillegget for det sosiale nettstedet plassere en informasjonskapsel på datamaskinen din eller annen elektronisk enhet som gjør det mulig for den operatøren å gjenkjenne enkeltpersoner som tidligere har besøkt nettstedet vårt. Hvis du er logget på nettstedet for det sosiale mediet (f.eks. Facebook, Twitter) mens du besøker nettstedet til selskapet vårt, vil programtillegget for det sosiale mediet gjøre det mulig for nettstedet til det sosiale mediet å motta informasjon om at du har besøkt vårt selskaps nettsted. Programtillegget for det sosiale mediet tillater også at nettstedet for det sosiale mediet deler informasjon om aktivitetene dine på selskapets nettsted med andre brukere av deres sosialt medie-nettsted. Disse innstillingene for deling administreres av det sosiale mediets nettsted og styres av deres personvernerklæring.

 

Tilgang globalt til nettstedene våre

Dette nettstedet eies og drives av selskapet i USA, men informasjonen du oppgir vil være tilgjengelig for våre tilknyttede selskaper, tilbydere og leverandører i andre land i samsvar med disse retningslinjene. Hvis du besøker dette nettstedet fra et annet land, vil kommunikasjonen din med oss videre med nødvendighet resultere i overføring av informasjonen over internasjonale landegrenser. Graden av lovfestet beskyttelse av personopplysningene dine er ikke den samme i alle land, men vi vil iverksette sikkerhetstiltakene beskrevet i denne personvernmerknaden i en bestrebelse på å holde opplysningene dine sikre. Ved å bruke dette nettstedet forstår du at personopplysningene dine vil bli lagret og behandlet i USA og i ethvert annet land vi kan overføre opplysningene dine til i løpet av våre forretningsoperasjoner.

 

Merknad for innbyggere i California

Underlagt visse begrensninger under Californias sivillovgivning § 1798.83, kan innbyggere i California be oss om å oppgi til dem (i) en liste over enkelte kategorier personopplysninger som vi har bekjentgjort for tredjeparter for deres direkte markedsføringsformål i løpet av det direkte foregående kalenderåret og (ii) identiteten til disse tredjepartene. Hvis de vil rette denne forespørselen til oss, må innbyggere i California kontakte oss på privacy@kavokerr.com

 

Endringer av personvernerklæringen vår

Vi vil kun bruke personopplysninger på den måten som er beskrevet i denne personvernerklæringen i kraft da informasjonen ble samlet inn fra deg eller som autorisert av deg. Vi forbeholder oss imidlertid, og underlagt eventuelle samtykkekrav, retten til når som helst å endre vilkårene i denne personvernerklæringen. Enhver endring av denne personvernerklæringen vil bli reflekter på denne siden med en ny dato for ikrafttredelse. Selskapet oppmuntrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen regelmessig ved eventuelle endringer. Alle personopplysninger som samles inn ved din fortsatte bruk av selskapets nettsteder vil bli håndtert i samsvar med den gjeldende, publiserte personvernerklæringen.