KaVo Kerr Online Çevrimiçi Gizlilik Politikası

 

 

GİZLİLİK BİLDİRİMİMİZİ 18 Eylül, 2019 tarihinden İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GÜNCELLEDİK

İşbu Çevrimiçi Gizlilik Politikası (Bundan sonra kısaca “Gizlilik Politikası” olarak anılacaktır), Bismarckring 39, 88400 Biberach, Germany and KerrHawe SA, Via Strecce 4, 6934 Bioggio, İsviçre adresinde yerleşik bulunan KaVo Dental GmbH unvanlı kuruluşun (bundan sonra kısaca “KaVo Kerr” olarak anılacak), işbu Gizlilik Politikasına bağlantılı olan (bundan sonra müşterek olarak kısaca “KaVo Kerr Siteleri” olarak anılacaktır) KaVo Kerr tarafından kontrol edilen internet siteleri, mobil siteler, mobil uygulamalar ve diğer dijital hizmetler ve ürünler hususunda bizlere sağlanan bireysel verileri nasıl ele alıp işlediğini açıklamaktadır. KaVo Kerr, yürürlükteki yasa ile Bireysel Verilerin işlenmesiyle ilgili veri sorumlusudur.

Bu Gizlilik Bildirimi, KaVo Kerr Sitelerinden bağlantısı yapılan işbu Gizlilik Politikası veya üçüncü-taraf websiteleri ile bağlantısı olmayan KaVo Kerr Siteleri için geçerli değildir.

Özet

Bu özet bölümü, Gizlilik Bildirimimizin bir kısa genel değerlendirmesini sağlamaktadır. Daha detaylı bilgi için lütfen Gizlilik Politikasının tamamını okuyunuz.

 • Topladığımız Bilgiler
 • Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz
 • Paylaştığımız Bilgiler
 • Gizlilik Tercihleriniz
 • Güvenlik
 • Global Esasta Sitelerimize Erişme
 • Gizlilik Politikamıza İlişkin Değişiklikler

Topladığımız Bilgiler

KaVo Kerr, KaVo Kerr Siteleri aracılığıyla aşağıdaki bilgi türlerini toplamaktadır:

 • Sağladığınız Bilgiler.Ürün ve hizmetlerimizle ilgili tescil yapılırken, anketlere veya soru formlarına yanıt verilirken veya KaVo Kerr müşteri servisiyle temasa geçerken sağladığınız Bireysel Veriler.
 • Kendiliğinden/Otomatik olarak toplanan bilgiler. IP (İnternet Protokolü) adresiniz ve KaVo Kerr Sitelerinin tarafınızdan kullanımına ilişkin tanımlı-olmayan bilgilerin, çerezler gibi, izleme/takip teknolojileri kullanılarak toplanması mümkündür. Websitesi tarayıcı yazılımınızın tüm çerezleri reddedecek şekilde kurulumu olasıdır; ancak, çerezler, bunları reddettiğiniz takdirde çalışamayacak olan sitenin temel özelliklerinin bazılarından avantaj sağlamanıza izin verebilecektir.
 • Diğer kaynaklardan toplanan bilgiler. KaVo Kerr Sitelerinden hakkınızdaki bilgiler, çevrimdışı olarak toplanan bilgiler veya harici/başka taraflardan toplanan bilgileri bir araya getirmemiz mümkündür.

Bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz

KaVo Kerr, topladığımız bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanmaktadır:

 • İstediğiniz KaVo Kerr ürün ve servislerini tarafınıza sağlamak.
 • Benzeri ve/veya ilgili ürün ve hizmetler hakkında bilgi teklifinde bulunmak ve sağlamak.
 • KaVo Kerr Siteleri konusundaki deneyiminizi isteğe göre uyarlamak ve iyileştirmek.
 • Genel olarak ürünlerimiz ile KaVo Kerr Siteleri ve diğer dahili iş amaçlarını iyileştirmek.
 • İlgili makamlara bildirim ve bilgilendirme yapmaya dair yasal yükümlülükler.

Avrupa veri koruma yasaları kapsamında, KaVo Kerr-in, Breysel Verilerinizi işlemek için bir yasal dayanağının olması şarttır. Bir örnek olarak uygulanan yasal dayanak, yukarıda tanımlanmış bulunan spesifik amaçların hangisi için KaVo Kerr-in Bireysel Verilerinizi işlediğine bağlı olacaktır:

 • Belirli durumlarda, in Bireysel Verilerinizin toplanması ve işlenmesi konusunda rızanızı ya da izninizi talep edebiliriz. Rıza göstermeyi tercih ettiğiniz takdirde, daha sonrasında,“Gizlilik Tercihleriniz bölümünde de tanımlanmış olduğu gibi, bizimle temasa geçerek rızanızı/izninizi geri çekebilirsiniz. Rızanızın geri çekilmesinin, halihazırda ortaya çıkmış bulunan işlemeyi etkilemeyeceğini lütfen dikkate alınız.
 • Diğer durumlarda, Bireysel Verilerinizin işlenmesinin, tabi olduğunuz herhangi bir sözleşme gereğinin yerine getirilmesi veya herhangi bir cari yasa veya yönetmeliğe uyulması amacıyla, zorunluluk arz etmesi mümkündür. Bu işleme hususundan geri çekilemeyebilirsiniz veya geri çekilme tercihinizin herhangi bir sözleşme yükümlülüğünün yerine getirilmesi hususundaki kabiliyetimizi etkilemesi mümkündür, aksi takdirde sizle açısından alacak tahakkuk edebilecektir.
 • Yine diğer durumlarda, KaVo Kerr açısından, ürün ve hizmetlerimiz hakkında veya bilimsel araştırmalar ve eğitim fırsatları hususunda sizlerle iletişim halinde bulunarak KaVo Kerr'in yasal menfaatlerini esas alarak Bireysel Verilerinizi işlememiz mümkündür. Bireysel Verilerinizin bu türden işlenmesi durumlarının tamamından çekilme hakkınız vardır. Bunu,“Gizlilik Tercihleriniz”bölümünda de tanımlanmış olduğu gibi, bizlerle temasa geçerek yapabilirsiniz.

İşleme operasyonları, Bireysel Verilerin kaydedilmesi, organizasyonu, yapılandırılması, depolanması, adapte edilmesi veya değiştirilmesi, geri erişim, danışma, aktarma ile ifşa etme, yayımlama veya sair şekilde sağlama/kullanıma hazır hale getirme, sıraya koyma veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha etme hususlarını kapsayabilecektir. Sizlerle ilgili olarak topladığımız Bireysel Verilerin sizlerle sahip olduğumuz en son etkileşimi müteakiben beş yıllık bir süre ile depolanması mümkündür; ki bu noktadan sonra, sadece yürürlükteki yasalara uygun olarak yukarıda belirlenmiş bulunan amaçlar açısından zorunluluk arz ettiği sürece arşivlenecektir.

Paylaştığımız Bilgiler

KaVo Kerr, aşağıda belirtilen hususlar hariç olmak kaydı ile, Bireysel Verilerinizi, rızanız olmadan üçüncü taraflara satmamakta veya ifşa etmemektedir:

 • Çevrimiçi pazarlama ve tanıtımı da dahil olmak üzere, sitelerimize servis ve bilgi sağlamak; ve iş/ticari faaliyetlerimizi destekleemk için bağlı şirketlere ve üçüncü-taraf hizmet sağlayıcılarına; bizler, belirtilen taraflardan Bireysel Verilerin işbu Gizlilik Bildirimine uygun olarak işlenmesini talep etmekteyiz.
 • İlgili ürün ve hizmetler hakkında bilgi sunmak ve tedarik etmek için bağlı şirketlere; bizler, ilgili bağlı şirketlerle paylaşım öncesinde rıza alınmış olmadıkça, rıza gerektiren ülkelerden Bireysel Verileri paylaşmamaktayız. Bu taraflardan Bireysel Verilerin işbu Gizlilik Bildirimine uygun olarak işlenmesini talep etmekteyiz.
 • KaVo Kerr'in bağlı şirketlerinin biri veya daha fazlası vasıtasıyla sunulan hizmetleri kapsayan ürün hatlarımız veya bölümlerimizin birinin satışı veya devri ile ilgili olarak diğer bir KaVo Kerr'e.
 • Herhangi bir yasal yükümlülük veya talebe uymak üzere KaVo Kerr için sair şekilde gerekli olabilecek şekilde veya Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi de dahil olmak kaydıyla, idari yasal makamlara

KaVo Kerr'in, satış, birleşme veya iktisap vasıtasıyla ticari faaliyetimizi yeniden organize etmeye veya elden çıkarmaya karar vermesi halinde, KaVo Kerr'in hakkınızdaki Bireysel Verileri fiili veya potansiyel alıcılarla paylaşması mümkündür. Tüm fiili veya potansiyel alıcılardan bu Bireysel Veriye, işbu bildirime uygun olarak işlem yapması tarafımızdan talep edilecektir.

İlgili bağlı şirketlerin tamamını burada bulabilirsiniz..

Gizlilik Tercihleriniz

Sizin hakkınızda elimizde bulundurduğumuz Bireysel Verilerinizin bir kopyasını görme ve alma, aynı zamanda da, hakkınızdaki eksik veya hatalı Bireysel Verilerinizde düzeltme yapma hakkına sahip bulunmaktasınız. Bizlere makine tarafından okunabilir formatta sağlamış sağlamış olduğunuz verileri alma ve bu veriyi/verileri başka sorumluya iletme hakkına sahipsiniz. Aynı zamanda da, Bireysel Verilerinizin silinmesini veya işlenmesinin kısıtlanması talebinde bulunmanız veya hakkınızdaki Bireysel Verilerin işlenmesine itiraz etmeniz de mümkündür. Hakkınızdaki Bireysel Verilere erişim arayışı içinde olmak, herhangi bir kaygı, şikayet veya düzeltme talebinde bulunmak veya özel programlardan geri çekilmek için, lütfen, kullanmakta olduğunuz KaVo Kerr sitesindeki “Bizimle Temasa Geçiniz” linkine tıklayarak, kullanma olduğunuz KaVo Kerr mobil uygulamasındaki KaVo Kerr iletişim bilgilerini kullanarak veya privacy@kavokerr.com adresinden tarafımıza elektronik posta mesajı göndererek Gizlilikten Sorumlu Yöneticimiz ile temas kurunuz:

KaVo Dental GmbH,
Bismarckring 39,
88400 Biberach – Almanya
Sayın Gizlilik / Hukuk Departmanının Dikkatine

Yerel Veri Koruma Kuruluşu, ilgili ülkelerde gizlilik yasasının takip edilmesini sağlamaktan sorumludur. Gizlilik haklarınız hususunda daha fazla bilgi için veya herhangi bir problemi doğrudan doğruya bizimle çözememeniz halinde, yerel Veri Koruma Kuruluşu ile temasa geçiniz.

Güvenlik

KaVo Kerr, Bireysel Verileri korumak ve güvence altına almak için kontrolleri elinde bulundurmaktadır, ancak Bireysel Verileri çevrim içi olarak payleştiğinizde, yetkisiz bir üçüncü tarafın bilgilerinize erişim sağlayabilme riski her zaman mevcuttur.

Global Olarak Sitelerimize Erişme

Bu siteyi kullanmak suretiyle, Bireysel Verilerinizin Birleşik Devletlerde ve ticari faaliyetlerimizin akışı içinde bilgilerinizin transfer edildiği herhangi bir ülkede toplanacağını, depolanacağını ve işleneceğini idrak etmektesiniz. KaVo Kerr'in sizlerle ilgili Bireysel Verileri dünya genelinde ilgili bağlı şirketlere aktarması mümkündür. Bu bağlı şirketler, sizlerle ilgili Bireysel Verileri sırasıyla diğer ilgili bağlı şirketlere aktarabilecektir. Bazı bağlı şirketlerin yeterli veri koruma seviyesini sağlamayan ülkelerde olması mümkündür. Bununla birlikte, ilgili bağlı şirketlerin tamamından, Bireysel Verilerin işbu bildirim ile tutarlı bir şekilde işleme tabi tutulması talep edilmektedir. Bireysel Verilerin sınır ötesi transferleri ile ilgili olarak almış olduğıumuz koruyucu tedbirlerle ilgili ilave bilgiler almak için, “Gizlilik Seçenekleriniz” bölümündü sağlanmış bulunan bilgileri kullanarak bizimle temasa geçmeniz rica olunur.

Gizlilik Politikamıza Dair Değişiklikler

İşbu Gizlilik Bildirimini düzenli şekilde kontrol ediniz, zira her türden cari rıza gerekliliklerine tabi olarak zaman zaman işbu Gizlilik Politikasını veya bölümlerini değiştirmemiz veya güncellememiz mümkündür. Her türden değişiklikler doğrudan doğruya bu sayfaya gönderilecek ya da sayfada gösterilecek ve bu sayfanın üst kısmına yeni bir yürürlük tarihi de eklenecektir.

 


 

KaVo Kerr Çevrimiçi Gizlilik Politikası

Yürürlük tarihi: 19 Eylül 2019

İşbu Çevrimiçi Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”) KaVo Dental GmbH, Bismarckring 39, 88400 Biberach, Almanya ve KerrHawe SA, Via Strecce 4, 6934 Bioggio, İsviçre firmalarının kendileriyle ilgili ve bağlı bulunan şirketleri dahil KaVo Kerr’i temsil eden tüm şirketlerle birlikte (bundan sonra “KaVo Kerr” diye anılacaktır) işbu Gizlilik Politikasıyla bağlantısı olup web sitelerinde, mobil sitelerde, mobil uygulamalarda ve KaVo Kerr tarafından kontrol edilen diğer dijital hizmetler ve ürünler (toplu olarak “KaVo Kerr Siteleri”) üzerinden sağlanan verileri nasıl kullanacağımızı açıklamaktadır. KaVo Kerr, geçerli yasalar kapsamında Kişisel Verilerin işlenmesi konusundaki veri denetleyicisidir.

İşbu Gizlilik Bildirimi, bu Gizlilik Politikasıyla bağlantısı olmayan KaVo Kerr Siteleri veya KaVo Kerr Sitelerinin bağlanabileceği üçüncü taraf web siteleri için geçerli değildir.

 

Çevrimiçi Topladığımız Bilgi Türleri

Siz KaVo Kerr Sitelerini kullanırken toplayabileceğimiz Kişisel Veri türleri bu kısımda açıklanmaktadır ve bunlar hem bize verdiğiniz bilgileri, hem de siz KaVo Kerr Sitelerini kullandığınızda otomatik olarak topladığımız bilgileri içermektedir.

İşbu Gizlilik Bildirimi çerçevesinde “Kişisel Veri” sizin kimliğinizi tanımlayan veya sizin kimliğinizi tanımlayabilecek bilgi demektir. Kişisel Veriye örnek olarak isim, adres, telefon numarası ve e-posta adresi verilebilir.

Verdiğiniz Bilgiler

Genelde KaVo Kerr Siteleri üzerinden kullanılabilen bilgilerin çoğunu almak için bir hizmete veya programa kaydolmanız gerekli değildir. Ancak elimizdeki içeriğin bir kısmı sadece kayıtlı ve kimliği tanımlanmış kullanıcılara açıktır ve size hizmet verebilmemiz için bir kimlik profili oluşturmanızı veya kendinizle ilgili spesifik bilgi vermenizi gerektirecektir.

KaVo Kerr ile Diğer Etkileşimlerde Paylaştığınız Kişisel Veriler

Ürünlerimiz hakkında sorular sormak, endişelerinizi aktarmak veya sorunları bildirmek üzere KaVo Kerr ile iletişim kurabilirsiniz. KaVo Kerr ile iletişime geçtiğinizde veya bilgi talep ettiğinizde iletişim bilgilerinizi ve bunun yanında talebinizle ilgili herhangi bir Kişisel Veriyi sağlamanız istenebilir.

 

Otomatik Olarak Toplanabilecek Bilgiler

KaVo Kerr Sitelerini kullandığınızda, aynı zamanda bazı kullanım ve cihaz bilgilerini aşağıda açıklandığı gibi otomatik olarak toplayabiliriz.

IP Adresi

KaVo Kerr Sitelerini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızın veya elektronik cihazınızın İnternet Protokolü (“IP”) adresini kaydedebiliriz. IP adresi bu Sitelere erişmek için kullandığınız elektronik cihazın kimliğini tanımlar, böylece siz KaVo Kerr Sitelerinde dolaşırken bilgisayarınızla iletişim kurmamızı ve içeriği özelleştirmemizi sağlar.

Çerezler ve Diğer İzleme Teknolojileri

Aynı zamanda, çerezler ve web işaretçileri gibi izleme teknolojileri yardımıyla KaVo Kerr Sitelerini kullanımınız hakkında da bilgi toplamaktayız. “Çerez”, ilgi alanlarınızı ve tercihlerinizi izlemek ve sizi, siteyi tekrar ziyaret eden bir ziyaretçi olarak ayırt etmek için bilgisayarınıza aktarılan benzersiz sayısal bir koddur. “Web işaretçisi” ise bir web sitesi, e-posta veya reklam üzerine yerleştirilmiş şeffaf bir grafik görüntü olup kullanıcı faaliyeti ve site trafiği gibi şeyleri izleyebilmeyi sağlar. Bu teknolojiler tercihlerinizin hatırlanmasını ve sizin tarafınızdan ilgi görme ihtimali en yüksek olan içeriği ve özellikleri size ulaştırabilmemizi sağlarken, KaVo Kerr Sitelerindeki önceki faaliyetlerinizi gösteren “tıklama” verilerini temel alır.

(1) KaVo Kerr Sitelerine önceki ziyaretlerinize dayalı olarak diğer web sitelerinde bizim reklamlarımızı size göstermek ve (2) reklam izlenimlerimizi ve reklam hizmetlerinin kullanımını daha iyi anlamak için Google Display Advertising (örneğin Google Analytics ile Tekrar Hedefleme, Google Display Network İzlenim Raporlama, DoubleClick Campaign Manager entegrasyonu ve Google Analytics Demographics and Interest Reporting) kullanıyoruz. Google Analytics Demographics and Interest Reporting hizmetiyle bağlantılı olarak pazarlama kampanyalarımızı ve Site içeriğini anlamak ve iyileştirmek amacıyla Google Analytics ile Google’ın ilgiye dayalı reklam verilerini veya üçüncü taraf izleyici verilerini (örneğin yaş, cinsiyet ve ilgi alanları) kullanabiliriz.

Bazı çevrimiçi reklamlarımız Google Display Advertising üzerinden gerçekleşir. Bu programın bir parçası olarak Tekrar Hedefleme gibi Google Analytics özelliklerini kullanmaktayız. Bu ve reklam ağları tarafından sunulan diğer özelliklerle bağlantılı olarak biz ve Google dahil olmak üzere reklam ağı operatörleri üçüncü taraf çerezleri (DoubleClick çerezi) ve bazı durumlarda birinci taraf çerezleri (örneğin Google Analytics çerezi) kullanabiliriz. Burada amaç, kullanıcının KaVo Kerr Sitelerine önceki ziyaretlerine dayalı olarak bilgi vermek, bunları optimize etmek ve İnternet üzerinden reklam vermektir. KaVo Kerr Sitelerini ziyaret ettiğinizde size, grup şirketlerimizden bazılarının reklamlarını da gösterebiliriz.

KaVo Kerr Siteleri, tarayıcılardan alınan “izlememe” sinyallerine tepki verecek şekilde tasarlanmamıştır. http://www.google.com/ads/preferences. sayfasına giderek Google Ads özelliğini iptal edebilirsiniz. Verilerinizin Google Analytics tarafından kullanılmasını istemiyorsanız Google Analytics iptal sayfasındaki “Google Analytics opt-out” tarayıcı eklentisini kurabilirsiniz.

Çerezler ve diğer izleme teknolojileri ve bunları iptal etmek hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen http://www.allaboutcookies.org/. sayfasını ziyaret edin. Bazı çerezlerin Sitelerimizin işleyişi açısından vazgeçilmez olduğunu ve bunları silmek veya iptal etmenin sitenin işlevselliğini azaltacağını unutmayın.

Mobil İzleme

Bazı KaVo Kerr Sitelerine mobil uygulamalar üzerinden veya mobil cihazlar üzerinden kullanabileceğiniz mobil sitelerden erişilebilir. KaVo Kerr Sitelerine erişmek ve bunları kullanmak için mobil cihaz kullanıyorsanız yukarıda açıklanan bilgilere ek olarak aşağıdaki mobil kullanıma özel bilgileri toplayabiliriz: cihaz veya reklam kimliği, cihaz türü, donanım türü, ortam erişim denetimi (“MAC”) adresi, uluslararası mobil donanım kimliği (“IMEI”), mobil işletim sisteminizin sürümü, KaVo Kerr Sitesine erişim veya dosya indirmek için kullanılan platform (örn. Apple, Google, Amazon, Windows), cihazınızın konum bilgisi ve kullanım bilgileri ve KaVo Kerr Sitelerini kullanımınız hakkındaki bilgiler.

Diğer Kaynaklardan Toplanan Bilgiler

Bir KaVo Kerr Sitesini ziyaret ettiğinizde topladığımız bilgileri, diğer KaVo Kerr Sitelerini ziyaretlerinizle ilgili bilgiler ile bir araya getirebiliriz. Ayrıca KaVo Kerr Siteleri üzerinden toplanan bilgileri çevrimdışı toplanan bilgilerle ve aynı zamanda bize üçüncü taraflar tarafından sağlanan bilgilerle bir araya getirebiliriz.

Talep Ettiğiniz Ürün ve Hizmetleri Sağlama

Bir ürün satın almaya veya hizmetlerimizi almaya karar verdiğinizde, siparişleriniz ve faturalarınızı yönetmek, ödeme işlemlerinizi yapmak, sorularınıza cevap vermek, talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak ve en iyi seviyede müşteri deneyimi sunmak için KaVo Kerr Sitelerimize sağladığınız Kişisel Verileri kullanacağız.

Pazarlama

KaVo Kerr ve bağlı bulunan şirketlerden de pazarlama bilgileri alabilirsiniz, örneğin KaVo Kerr ile ilgili ürünler ve hizmetler, ürünlerimiz hakkında anketlere katılım davetleri veya özel promosyonlar hakkında bildirimler. Bu tür durumlarda, size pazarlama bilgisi göndermek için iletişim bilgilerinizi ve diğer Kişisel Verilerinizi kullanacağız.

Kullanıcıya Özel Deneyimler

Sağladığınız Kişisel Veriler size özel teklifler, bilgiler veya sizin ilgi ve tercihlerinize uyarlanmış hizmetler oluşturmak üzere kullanılabilir. Ayrıca KaVo Kerr Sitelerimizin kullanımını ve navigasyonunu kolaylaştırmak ve aynı zamanda ilginizi çekebilecek bilgiler ve hizmetleri tahmin ederek KaVo Kerr Sitelerinde sağlanan içeriği kişiselleştirmek için çerezler veya benzer teknolojileri kullanarak otomatik olarak elde edilen IP adresinizi ve verileri kullanabiliriz.

İşletme ve Ürün İyileştirme

Müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, ürün, hizmetler, materyaller ve programları iyileştirmek, geliştirmek ve değerlendirmek için, KaVo Kerr sizin sağladığınız bilgileri analiz eder. Bu amaçla KaVo Kerr sizin kimliğinizi doğrudan tanımlayan bilgileri kullanmaz.

Site Analizleri ve İyileştirme

Site iyileştirme, analizler ve optimizasyon amacıyla, kullanıcı trafiği modellerini ve tercihlerini izlemek için sizin sağladığınız bilgileri ve KaVo Kerr Sitelerini kullanımınızla ilgili otomatik olarak topladığımız bilgileri kullanabiliriz.

Veri İşlenmesi ile ilgili Yasal Dayanak

Avrupa veri koruma kanunları kapsamında, KaVo Kerr’in Kişisel Verilerinizi işleme konusunda yasal bir dayanağa sahip olması gereklidir. Herhangi bir anda geçerli olacak yasal dayanak, KaVo Kerr’in sizin Kişisel Verilerinizi yukarıda açıklanan spesifik amaçlardan hangisine göre işlediğine bağlı olacaktır:

 • Bazı durumlarda KaVo Kerr, Kişisel Verilerinizi toplamak ve işlemek için sizden onay isteyebilir. Onay vermeyi tercih ederseniz “Gizlilik Tercihleriniz” kısmında açıklandığı gibi bizimle iletişime geçerek bu onayı daha sonra geri çekebilirsiniz. Lütfen, onayın geri çekilmesinin, daha önce gerçekleşmiş olan işlemleri etkilemeyeceğini unutmayın.
 • Diğer durumlarda Kişisel Verilerinizin işlenmesi yürürlükteki bir yasaya veya yönetmeliğe uymak ya da tarafı olduğunuz bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olabilir. Bu işlemi iptal edemeyebilirsiniz veya iptal etmeniz size karşı borçlu olduğumuz, sözleşmeye dayalı bir yükümlülüğü yerine getirememize yol açabilir.
 • • Diğer durumlarda KaVo Kerr sizin Kişisel Verilerinizi KaVo Kerr’in meşru çıkarlarına dayalı olarak sizinle ürünler ve hizmetler hakkında iletişim kurarken ve bilimsel araştırma ve eğitimle ilgili konularda işleyebilir. Kişisel Verilerinizin bu şekilde işlenmesi konusunda iptal etme hakkınız vardır. Bunu “Gizlilik Seçenekleriniz” bölümünde açıklandığı şekilde bizimle iletişime geçerek yapabilirsiniz.

 

Paylaştığımız Bilgiler

Kişisel Verilerinizi, üçüncü taraflarla yalnızca aşağıda açıklanan koşullarla paylaşıyoruz. Kişisel Verilerinizi, kendi pazarlama amaçları için üçüncü taraflara satmıyor veya kiralamıyoruz.

Üçüncü Taraf Reklamcılığı ve Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık

Üçüncü taraf web sitelerinde ve mobil servislerde, KaVo Kerr ürün ve hizmetleri ile ilgili size özel belirlenmiş, örneğin KaVo Kerr‘e veya ziyaret etmekte olduğunuz üçüncü taraf web sitesine sağladığınız bilgilere, arama etkinliğinize, satın aldığınız ürünlere veya ilgi alanlarınıza dayalı olarak belirlenmiş çevrimiçi reklamlar görebilirsiniz. Size özel belirlenen bu çevrimiçi reklamlar birkaç farklı kaynaktan gelebilir; örneğin:

 • KaVo Kerr Sitelerimizdeki çerezler ve diğer izleme teknolojileri aracılığıyla elde ettiğimiz, ancak sizin kimliğinizin belirlenmesine izin vermeyen bilgileri reklam hizmet sağlayıcılarımızla paylaşabiliriz.
 • • Bazı KaVo Kerr Siteleri, çevrimiçi davranışsal reklamcılık uyguluyor olabilir (bu, bazen yeniden hedefleme reklamcılığı veya ilgi alanına dayalı reklamcılık olarak da anılır). Bu siteleri, dipnottaki “Reklam Seçenekleri” bağlantısını kullanarak belirleyebilirsiniz. Reklam ağı ortaklarımız, size ilgi alanlarınıza dayalı olarak reklamlar gösterebilmek adına, KaVo Kerr Web sitelerine ve diğer üçüncü taraf Web sitelerine etkinlikleriniz hakkında bilgi toplayan çerezler yerleştirip bu çerezleri kullanabilirler. Ayrıca buraya tıklayarak ilgili özelliği iptal edebilirsiniz.buraya.
 • • Bazı Web tarayıcıları, tarayıcının iletişim kurduğu Web sitelerine “izlememe” sinyali iletebilir. İşbu Gizlilik Bildiriminin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla henüz bu sinyallere nasıl yanıt verileceğine ilişkin bir endüstri standardı belirlenmiş değildir. Bu nedenle KaVo Kerr, şu anda bu sinyallere yanıt vermemektedir. Reklam seçeneklerini ziyaret ederek çevrimiçi davranışsal reklamcılık hizmeti sunmak için tarama geçmişinizi kullanan reklamcıları engelleyebilirsiniz.

Bağlı Kuruluşlar, Satıcılar ve Tedarikçiler

İşletmemizi sürdürmek adına bize yardım eden tedarikçiler, yetkili bayiler/iş ortakları ve bağlı kuruluşlar ile ilişkilerimiz vardır ve bu kuruluşların KaVo Kerr‘e hizmet sağlamak için Kişisel Verilerinize erişim sağlamaları gerekebilir. Bu tarafların Kişisel Verilerinizi KaVo Kerr ve bağlı kuruluşlarının faaliyetleri ile ilişkili olmayan herhangi bir amaç doğrultusunda kullanılmasına izin vermeyeceğiz ve onayı gerekli kılan ülkelerden gelen Kişisel Verileri, daha önce bağlı kuruluşlar ile bilgi paylaşımı için onay alınmamış ise paylaşmayacağız. Bu kuruluşların Kişisel Verilerinizi işbu Gizlilik Bildirimine uygun şekilde kullanmalarını şart koşuyoruz.

Ortak Markalı Siteler

Size içerik veya hizmet sağlamak için müşterek veya “ortak marka” temelinde ortaklıklar kurabiliriz. Ortak markalı bir sitede, ekranınızda hem KaVo Kerr logosunu hem de ortak marka ortağının logosunu görürsünüz. Ortak marka ortaklarımızın kendi gizlilik politikalarını okumalısınız çünkü bu politikalar, bazı açılardan bizim politikalarımızdan farklı olabilir. Bu politikaları okumak, belirli bir siteye bilgi verip vermeyeceğiniz hakkında dikkatli karar vermenize yardımcı olur.

Ürün Raporları

Ürünlerimizden birini kullanırken yaşadığınız deneyim ile ilgili olarak KaVo Kerr ile iletişime geçerseniz yasaların gerektirdiği ölçüde, belirlenmiş resmi kuruluşlara rapor sunarken verdiğiniz bilgileri kullanabiliriz.

Yasal Haklar ve Yükümlülükler

Sınırlı bazı koşullarda KaVo Kerr, yasal bir yükümlülüğe veya talebe uymak için, örneğin ürünlerimizin güvenliği ile ilgili olarak resmi kuruluşlara rapor verme yükümlülüğünü yerine getirmek veya bir ya da birden fazla KaVo Kerr Sitesi aracılığıyla sunulan hizmetleri kapsayan ürün grup veya bölümlerimizden birinin satışı ya da transferi ile bağlantılı olarak Kişisel Bilgilerinizi tebliğ etmek zorunda kalabilir. Bu tür durumlarda, Kişisel Verilerinizi mümkün olduğu ölçüde korumak adına tedbirler alacağız. Ayrıca kurallarımızı ihlal eden veya yasa dışı ya da başkalarına veya başkalarının mülküne zarar verecek davranışlarda bulunan kullanıcıları araştırmak ve soruşturmak için Kişisel Verileri kullanma hakkımız bulunmaktadır.

Organizasyon Değişikliği

KaVo Kerr; satış, birleşme veya alım yoluyla işletmesini yeniden organize etmeye veya elden çıkarmaya karar vermesi halinde, sizinle ilgili Kişisel Verileri fiili veya potansiyel alıcılar ile paylaşabilir. Bu fiili veya potansiyel alıcıların işbu Kişisel Verileri bu bildirime uygun şekilde kullanmalarını şart koşacağız.

 

Çocukların Gizliliği

KaVo Kerr, KaVo Kerr Sitelerinde reşit olmayan kişilerden doğrudan herhangi bir Kişisel Veriyi kasıtlı olarak toplamamakta ve kullanmamaktadır. Çocuklarımızın ürünlerimizi sipariş etmesine, bizimle iletişim kurmasına veya çevrimiçi hizmetlerimizden birini kullanmasına bilerek izin vermeyiz. Bir ebeveynseniz ve çocuğunuzun bize bilgi verdiğini öğrenirseniz lütfen aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak bizimle iletişime geçin; bu durumda konuyu ele almak için sizinle iş birliği yapacağız.

 

Gizlilik Seçimleriniz

Hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verileri görme ve bir kopyasını alma, ayrıca hakkınızdaki yanlış veya eksik Kişisel Verileri düzeltmemizi talep etme hakkınız bulunmaktadır. Bize verdiğiniz bilgileri, makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve bu verileri başka bir denetleyiciye aktarma hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca Kişisel Verilerinizin silinmesini veya sınırlı şekilde işlenmesini talep edebilir veya Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Sizinle ilgili Kişisel Verilere erişim sağlamak, bir sorunu veya şikayeti dile getirmek, düzeltme talebinde bulunmak veya belirli programlardan çıkmak için, lütfen kullanmakta olduğunuz KaVo Kerr Sitesindeki “Bize Ulaşın” bağlantısını kullanarak, kullanmakta olduğunuz KaVo Kerr mobil uygulamasındaki iletişim bilgilerini kullanarak veya privacy@kavokerr.com. adresine e-posta göndererek Gizlilik Ofisimiz ile iletişime geçin. Ayrıca şu adrese bir mektup da gönderebilirsiniz:

KaVo Dental GmbH,
Bismarckring 39,
88400 Biberach – Almanya
Attn: Privacy / Legal Department

Farklı ülkelerde gizlilik yasalarına uyumluluğu sağlama sorumluluğu, Yerel Veri Koruma Kurumunuza aittir. Gizlilik haklarınız ile ilgili daha fazla bilgi almak için veya bizimle doğrudan çözemediğiniz bir sorun hakkında bir şikayette bulunmak için, yerel Veri Koruma Kurumunuz ile iletişime geçin.

KaVo Kerr ile yapılan tüm yazışmalara lütfen e-posta adresinizi, Web sitesi adresinizi, mobil uygulamanızı ve/veya Kişisel Verilerinizi verdiğiniz belirli KaVo Kerr Ürününü (örn. KaVo Kerr .com) ve talebinize ilişkin ayrıntılı bir açıklamayı ekleyin. Kişisel Verilerinizi silmek, değiştirmek veya düzeltmek ister ve bizimle e-posta yoluyla iletişime geçerseniz lütfen e-postanın konu satırına “Silme Talebi” veya “Değiştirme/Düzeltme Talebi” ibaresini yazın. Tüm makul taleplere zamanında cevap vereceğiz ve belirli talepleri işleme koymak için kimliğinizi doğrulamanızı isteyebiliriz.

 

Veri Güvenliği

KaVo Kerr, KaVo Kerr Siteleri aracılığıyla toplanan tüm Kişisel Verileri güvence altına almak için makul teknik, idari ve fiziksel kontrolleri uygulamaktadır. Ancak yetkisiz bir üçüncü tarafın bir internet gönderisine müdahale etmesine veya bir kişinin güvenlik sistemlerimizi atlatmanın bir yolunu bulmasına yönelik bir risk her zaman mevcuttur. Kişisel Verilerinizi, özellikle de finansal verilerinizi internet üzerinden iletirken her zaman dikkatli olmanızı öneririz. KaVo Kerr, yetkisiz üçüncü tarafların Kişisel Verilerinize erişim sağlamayacağının garantisini veremez ve bu nedenle Kişisel Verilerinizi KaVo Kerr Sitelerine sunarken faydaları ve riskleri tartmanız gerekir.

 

Üçüncü Taraf Siteleri ve Sosyal Medya Eklentileri

İşbu Gizlilik Bildirimi, işbu Gizlilik Bildirimine bağlantı vermeyen KaVo Kerr Siteleri veya KaVo Kerr Sitelerinin bağlantı verebileceği üçüncü taraf Web siteleri için geçerli değildir. KaVo Kerr Siteleri, başkalarıyla kolaylıkla bilgi paylaşabilmenize olanak sağlamak adına sosyal medya eklentilerini (örn. Facebook “Beğen” düğmesi, “Twitter’da Paylaş” düğmesi) kullanabilir. KaVo Kerr Sitelerini ziyaret ederken sosyal medya eklentisinin operatörü, bilgisayarınıza veya kullandığınız elektronik cihaza, operatörün Sitemizi daha önceden ziyaret etmiş olan bireyleri tanıyabilmesine olanak veren bir çerez yerleştirebilir. Sosyal medya Web Sitesinde (örn. Facebook, Twitter) oturum açtıysanız sosyal medya eklentisi, söz konusu sosyal medya Web sitesinin bizim KaVo Kerr Sitemizi ziyaret etmiş olduğunuza dair bilgiyi almasına izin verir. Sosyal medya eklentisi ayrıca sosyal medya Web sitesinin başka kullanıcıları ile KaVo Kerr Sitemizdeki etkinlikleriniz hakkında bilgi paylaşmasına izin verir. Bu paylaşım ayarları; sosyal medya Web sitesi tarafından yönetilir ve onun gizlilik politikası ile düzenlenir.

Sitelerimize Küresel Düzeyde Erişim

Bu sitenin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sahibi ve işletmecisi KaVo Kerr‘dir, ancak diğer ülkelerdeki bağlı kuruluşlarımız, bayilerimiz ve tedarikçilerimiz de bu politikaya uygun olarak bilgilere erişebilirler. Ayrıca bu siteyi başka bir ülkeden ziyaret ediyorsanız bizimle kurduğunuz iletişim, bilgilerin uluslararası sınırların ötesine aktarılmasını gerektirecektir. Kişisel Veriler üzerindeki hukuki korumanın düzeyi her ülkede aynı değildir; ancak bilgilerinizi güvende tutmak için işbu Gizlilik Bildiriminde açıklanan güvenlik tedbirlerini alacağız. Bu siteyi kullanarak Kişisel Verilerinizin Birleşik Devletler’de ve iş faaliyetlerimiz sırasında bilginizi aktarabileceğimiz başka ülkelerde saklanacağını ve işleneceğini anladığınızı kabul etmiş olursunuz.

California’da İkamet Edenler için Uyarı

California Medeni Kanunu § 1798.83’te belirtilen belirli kısıtlamalara tabi olarak California’da ikamet eden kişiler bizden (i) hemen bir önceki takvim yılında doğrudan pazarlama amaçları için üçüncü taraflara ifşa etmiş olduğumuz belirli Kişisel Veri kategorilerinin listesini, (ii) ve söz konusu üçüncü tarafların kimliğini bildirmemizi isteyebilirler. Bu talebi iletmek için California’da ikamet eden kişiler bize privacy@kavokerr.com adresinden ulaşabilirler.

 

Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler

Kişisel Verilerinizi yalnızca bilgiler sizden toplandığı veya bilgilerin toplanmasına izin verdiğiniz anda geçerli olan Gizlilik Politikasında açıklanan şekilde kullanacağız. Ancak geçerli onay koşullarına tabi olarak dilediğimiz zaman işbu Gizlilik Politikasının şartlarında değişiklik yapma hakkımız bulunmaktadır. İşbu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler, yeni bir yürürlük tarihi ile birlikte bu sayfada gösterilecektir. KaVo Kerr, değişiklikleri kontrol etmek için işbu Gizlilik Politikasını düzenli olarak gözden geçirmenizi önerir. KaVo Kerr Sitelerini devamlı kullanımınız sırasında toplanan tüm Kişisel Veriler, halihazırda yayınlanmış olan Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanılır.