Toimintatapa

Yrityksemme toiminta perustuu systemaattiseen johtamismenetelmään, jonka avulla yrityksen strategiset tavoitteet jalkautetaan organisaation jokaiselle tasolle. Näin pyrimme varmistamaan, että organisaatiomme jokainen jäsen pyrkii kohti yhteistä tavoitetta osaoptimoinnin sijaan. Menetelmä tunnetaan nimellä Hoshin Kanri, Policy Deployment.

Johtamisjärjestelmä

Johtamisjärjestelmämme sisältää kolme keskeistä prosessia. Meillä johtaminen tarkoittaa näiden ydinprosessien noudattamista ja niiden jatkuvaa kehitystä. Prosessit ovat:

  1. Päivittäinen johtaminen (Daily Management – DM)
    Päivittäisellä johtamisella pidämme huolen, että organisaatiomme suorituskyky on jatkuvasti hyvällä tasolla pystyäksemme vastaamaan asiakkaidemme vaatimuksiin joka päivä.

  2. Hoshin Kanri eli strategian jalkauttaminen (Policy Deployment – PD)
    PD:n avulla parannamme toimintaamme systemaattisesti ja saavutamme strategisia tavoitteitamme kestävän kilpailuedun luomiseksi.

  3. Systemaattinen ongelmanratkaisu (Problem Solving Process – PSP)
    Sekä päivittäisessä johtamisessa että yrityksen strategian toteuttamisessa (PD:ssä) tulee jatkuvasti vastaan ongelmia, joiden ratkaisemiseksi käytetään systemaattista ongelmanratkaisuprosessia.

Kaikki edellä mainituista johtamisprosesseista eivät aina suoranaisesti näy meidän kaikkien päivittäisessä tekemisessä, mutta jokainen meistä on osaltaan vastuussa ainakin jonkin johtamisprosessin toteuttamisesta.

Kaizen

Yllä kuvattujen johtamisprosessien lisäksi yksi tärkeimmistä arvoistamme on kaizen eli jatkuva parantaminen. Kaikkea, mitä teemme, on mahdollisuus parantaa, aina! Riippumatta siitä minne organisaatiossamme katsomme, tuotantoon, toimistoprosesseihin tai johdon käytäntöihin, näemme ylimääräistä kuljettamista, liikkumista, korjaamista, varastointia jne. Kaikki edellä mainittu on niin sanottua mudaa eli hukkaa (waste), jota systemaattisesti poistamalla voimme parantaa toimintamme laatua, nopeutta ja kustannustehokkuutta.