KaVo Kerr Online Privacy Policy (integritetspolicy)

 

 

Ikraftträdandedatum 2018-05-25

Denna online integritetspolicy ("Privacy Policy") förklarar hur KaVo Dental GmbH, Bismarckring 39, D-88400 Biberach, Tyskland och KerrHawe SA, Via Strecce 4, CH-6934 Bioggio, Schweiz, tillsammans med alla dess relaterade och affilierade bolag som representerar KaVo Kerr och nedan refererat till som "Bolag/et" hanterar persondata som givits till oss på webbplatser, mobilplatser, mobila applikationer och andra digitala tjänster och produkter styrda av Bolaget, som länkar till denna integritetspolicy (sammantaget "Bolagets platser"). Bolaget styr data för behandling av persondata enligt tillämpliga lagar.

Denna integritetspolicy gäller inte Bolagets platser som inte länkar till denna integritetspolicy eller till webbplatser hos tredje part länkade från Bolagets platser.

 

Typer av information vi samlar in online

De typer av persondata som vi kan samla in medan du använder Bolagets webbplatser beskrivs i denna sektion och inkluderar både information som du ger oss och information som vi samlar in automatiskt när du använder Bolagets webbplatser.

För detta integritetsmeddelandes syften betyder "Persondata" information som identifierar dig eller som rimligen skulle kunna användas för att identifiera dig. Exempel på persondata inkluderar namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

 

Information som du tillhandahåller

I allmänhet behöver du inte registrera dig för en tjänst eller program för att få mycket av den information som är tillgänglig via Bolagets webbplatser. Emellertid är en del av vårt innehåll tillgängligt bara för registrerade och identifierade användare och kräver att du skapar en profil eller ger specifik information om dig själv för att erhålla tjänsten.

 

Persondata som du ger när du besöker Bolagets webbplatser

Bolaget samlar in persondata som du tillhandahåller på Bolagets webbplatser, till exempel, när du köper en produkt, för att får marknadsförda produkter och information, kontaktar Bolagets kundtjänst, eller besvarar Bolagets frågeformulär eller enkäter. Detta kan inkludera:

 • Kontaktinformation såsom ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress
 • Registeringsinformation såsom ditt användarnamn och lösenord
 • Anställning, utbildning och annan bakgrundsinformation när du frågar om anställning på Bolaget
 • Betalningsinformation (såsom bankinformation, betalkortsnummer, utgångsdatum, leveransadress och faktureringsadress)
 • Innehåll som du kan tillhandahålla (till exempel när du fullbordar vårt online kontaktformulär eller ger annan information).

Persondata som du delar vid andra kontakter med Bolaget

Du kan kontakta Bolaget för att ställa frågor, diskutera dina bekymmer, eller rapportera ärenden rörande våra produkter. Om du kommunicerar med eller begär information från Bolaget, så kan du få en begäran att ge din kontaktinformation såväl som persondata som är relevanta för din begäran.

Information som kan samlas in automatiskt

När du använder Bolagets webbplatser, så kan vi också samla in viss användnings- och apparatinformation automatiskt såsom beskrivs nedan.

 

IP-adress

Vi kan registrera internet protokoll ("IP") adressen för din dator eller annan elektronisk apparat när du besöker Bolagets webbplatser. En IP-adress identifierar den elektroniska apparat som du använder för att nå webbplatserna, vilket möjliggör för oss att upprätthålla kommunikation med din dator när du rör dig på Bolagets webbplatser, och skräddarsy innehåll.

 

Kakor ("cookies") och andra spårningsteknologier

Vi samlar även in information rörande din användning av Bolagets webbplatser via spårningsteknologier såsom kakor och webbfyrar. En "kaka" är en unik numerisk kod som överförs till din dator för att spåra dina intressen och dina preferenser, och för att känna igen dig som en återkommande besökare. En "webbfyr" ("Web beacon") är en genomsynlig grafisk bild placerad på en webb-plats, e-post eller annons, som möjliggör övervakning av sådant som användaraktivitet och trafik på webbplatsen. Dessa teknologier hjälper till att komma ihåg dina preferenser och låter oss skicka till dig det innehåll och funktioner som sannolikt kan vara av största intresse för dig på basis av "klickström"-data som visar dina tidigare aktiviteter på Bolagets webbplatser.

Vi använder Google Display Advertising (såsom Retargeting med Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager-integrering och Google Analytics Demographics och Interest Reporting) för att (1) visa dig våra annonser på andra webbplatser baserat på dina tidigare besök på Bolagets webbplatser, och (2) bättre förstå våra annonsintryck och användning av annonstjänster. I samband med Google Analytics Demographics och Interest Reporting-tjänst, så kan vi använda data från Googles intressebaserade annonsering eller tredje parts kunddata (såsom ålder, kön och intressen) med Google Analytics för att förstå och förbättra våra marknadsföringskampanjer och innehållet på våra webbplatser.

En del av vår online-annonsering äger rum via Google Display Advertising. Som en del av detta program använder vi Google Analytics funktioner såsom Retargeting. I samband med denna funktion och andra som erbjuds av annonsnätverk så kan vi och operatörerna för annonsnätverk, inklusive Google, använda tredjeparts kakor (såsom DoubleClick-kakan) -och i en del fall kakor från första part (såsom Google Analytics-kakan) - för att informera, optimera och betjäna annonser över Internet, baserat på en användares tidigare besök på Bolagets webbplatser. Vi får även visa dig annonser från några av våra affilierade bolag när du besöker Bolagets webbplatser.

Du kan välja bort Google Ads genom att besöka http://www.google.com/ads/preferences. Om du inte vill att dina data skall användas av Google Analytics, så kan du installera Google Analytics opt out ("bortval") webbläsar-add-in på Google Analytics opt-out sida.

Bolagets webbplatser är inte utformade för att besvara "do not track"-signaler från webbläsare.

För att lära dig mer om kakor och andra spårningsteknologier, inklusive hur du stänger av dem, vänligen besök http://www.allaboutcookies.org/. Vänligen observera att den del kakor är väsentliga för våra webbplatsers funktion och att ta bort dem eller sätta dem ur funktion reducerar webbplatsens funktionalitet.

 

Mobil spårning

En del av Bolagets webbplatser är tillgängliga antingen som mobila applikationer eller mobila webbplatser som du kan använda på din mobila apparat. Om du använder en mobil apparat för att tillgå och använda Bolagets webbplatser, så kan vi samla in följande informationer specifika för mobiler, utöver den övriga information som beskrivs ovan; apparat eller annonserings-ID, apparattyp, media tillgångs styrning (media access control, "MAC")-adress, internationell mobilutrustningsidentitet ("IMEI"), versionen för ditt mobila operativsystem, den plattform som används för att tillgå eller ladda ned Bolagets webbplats (t.ex. Apple, Google, Amazon, Windows), platsinformation och användningsinformation rörande din apparat och din användning av Bolagets webbplatser.

 

Information insamlad från andra källor

Vi får kombinera information om dig från ett besök till en av Bolagets webbplatser med information om dig från besök på andra av Bolagets webbplatser. Vi får också kombinera information om dig, som är insamlad via Bolagets webbplatser med information som vi har samlat offline, såväl som information tillhandahållen till oss av tredje parter.

 

Hur vi använder din information

Vi använder dina persondata för att ge dig den produkt och de tjänster du begär, för att kommunicera med dig, för att förbättra din upplevelse på Bolagets webbplatser, allmänt förbättra våra produkter och tjänster och för andra interna ändamål. Dessa användningar kan även inkludera registrering, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller förändring, återkallande, konsultering, användning, avslöjande genom sändning, utspridande eller på annat sätt göra tillgänglig, sammanriktande eller kombination, restriktion, radering eller destruktion av persondata. De persondata vi samlar in om dig kan kanske lagras och senare arkiveras under en tid som är rimligen är nödvändig för ändamål som beskrivits ovan, i enlighet med tillämpliga lagar.

 

Tillhandahållande av de produkter och tjänster du begär

Om du väljer att köpa en produkt eller ta emot våra tjänster, så använder vi de persondata du tillhandahåller via Bolagets webbplatser för att hantera dina beställningar och räkningar, för att svara på dina frågor, ge dig de tjänster du begär och erbjuda en optimal kundupplevelse.

 

Marknadsföring

 

Skräddarsydda kundupplevelser

Persondata som du tillhandahåller kan användas för att skapa skräddarsydda erbjudanden, information eller tjänster utformade för dina intressen och preferenser. Dessutom får vi använda din IP-adress och de data vi erhåller automatiskt genom användningen av kakor eller liknande spårningsteknologier för att göra Bolagets webbplatser lättare att använda och navigera så väl som att personanpassa innehållet som tillhandahålls på Bolagets webbplatser genom att förutse den information och de tjänster som kan vara av intresse för dig.

 

Affärs- och produktförbättring

För att upptäcka nya fakta som skulle kunna hjälpa Bolaget att bättre förstå kundbehov och hjälpa till att förbättra, utveckla och utvärdera produkter, tjänster, material och program. Bolaget analyserar informationen som du har tillhandahållit. För dessa ändamål använder Bolaget inte information som kan direkt identifiera dig.

 

Platsanalys och förbättringar

Vi får använda information som du tillhandahåller och den information som vi automatiskt samlar in rörande din användning av Bolagets webbplatser för att övervaka användarnas trafikmönster och preferenser, för förbättring, analys och optimering av webbplatsen.

 

Processförfrågningar och allmänna kommunikationer med dig

 

I allmänhet behandlar vi dina persondata när du kontaktar oss, skickar en förfrågan, och för att följa upp dina begäranden och frågor.

 

Juridisk bas för behandling

 

Enligt europeiska dataskyddslagar, måste Bolaget ha en laglig bas för att behandla dina persondata. Den lagliga basen som gäller i ett fall beror på för vilket specifikt ändamål beskrivet ovan som Bolaget behandlar dina persondata:

 • I vissa fall kan Bolaget be om ditt tillstånd för att samla in och behandla dina persondata. Om du väljer att ge ditt samtycke, så kan du senare ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss såsom beskrivet i din "Dina integritetsval"-sektionen. Vänligen notera att tillbakatagandet av samtycke inte kommer att påverka den behandling som redan har skett.
 • I andra fall kan behandlingen av dina persondata vara nödvändig för att efterleva tillämplig lag eller reglering för att utföra ett kontrakt som du är föremål för. Du kan kanske inte välja bort denna behandling, eller ditt val att välja bort kan påverka vår förmåga att utföra en kontraktsmässig skyldighet som du annars har rätt till.
 • I andra fall kan Bolaget behandla dina persondata baserat på Bolagets legitima intressen att kommunicera med dig om våra produkter och tjänster, och rörande vetenskaplig forskning och utbildningsmöjligheter. Du har rätt att välja bort all sådan behandling av dina persondata. Du kan göra detta genom att kontakta oss såsom beskrivs i sektionen "Dina integritetsval" ("Your Privacy Choices).

 

Information vi delar

Vi delar dina persondata med tredje parter bara såsom beskrivs nedan. Vi säljer inte eller hyr ut persondata till tredje part för deras egna marknadsföringsändamål.

 

Tredjeparts-annonsering och Online uppförandeannonsering (Behavioral Advertising)

Du kan få online-annonser rörande Bolagets produkter och tjänster, eller tredje-parts webbplatser och mobila tjänster som är skräddarsydda för dig, till exempel, baserat på information som du tillhandahåller till Bolaget eller en tredje-parts webbplats som du besöker, eller rörande din bläddringsaktivitet, inköp eller intressen. Dessa typer av skräddarsydda online-annonser kan komma från ett flertal källor, såsom de följande:

 • Vi kan dela med våra tillhandahållare av annonstjänster din icke-identifierande information som vi har erhållit från kakor och andra spårningsteknologier på vårt Bolags webbplatser.
 • En del av Bolagets webbplatser kan delta i online behavioral advertising (detta kallas även ibland re-target annonsering eller intressebaserad annonsering). Du kan identifiera dessa webbplatser via "Advertising Choices"-länken i sidfoten. Våra annonsnätverkspartner kan placera och använda kakor på Bolagets webbplatser och på andra tredjeparts-webbplatser för att samla in information rörande dina aktiviteter för att ge dig online-annonser som är baserade på dina intressen.
 • En del webbläsare kan sända "spåra inte" signaler till webbplatser med vilka läsaren kommunicerar. Vid datumet för ikraftträdande av detta integritetsmeddelande har en industristandard ännu inte etablerats för hur de skall svara på dessa signaler. Därför så svarar inte Bolaget för närvarande på dessa signaler. Du kan välja bort annonsörer som använder din bläddringshistoria för att leverera online uppförandeannonser genom att besöka adchoices.

Affilierade organisationer, säljare och leverantörer

Vi har relationer med leverantörer, auktoriserade handlare/affärspartner och affilierade bolag, som hjälper oss driva våra affärer och för vilka det kan vara nödvändigt att ha tillgång till dina persondata under processen att tillhandahålla tjänster till Bolaget. Vi kommer inte att auktorisera dessa parter att använda dina persondata för något ändamål som inte är relaterat till Bolaget och dess relaterade affilierade organisationers affärsverksamhet, och vi delar inte persondata från länder som kräver samtycke, om inte samtycke har erhållits på förhand att dela med relaterade affilierade organisationer. Vi kräver att dessa parter behandlar dina persondata i enlighet med detta integritetsmeddelande.

 

Samarbetsmärkta webbplatser

Vi får ingå partnerskap med andra bolag för att ge dit innehåll och tjänster på gemensam basis eller basis av samarbetsmärkning, "co-branding". Vid en webbplats som är samarbetsmärkt ser du båda Bolagets logga och loggan för den samarbetande partnern visade på din skärm. Du bör läsa de individuella integritetspolicyerna för våra samarbetande partners, eftersom de i vissa avseenden kan skilja sig från vår. Att läsa dessa policyer kommer att hjälpa dig att fatta ett informerat beslut rörande huruvida du vill ge din information till en given webbplats.

 

Produktrapporter

Om du tar kontakt med Bolaget rörande din upplevelse vid användning av en av våra produkter, så kan vi använda den information du tillhandahåller när det gäller att lämna in rapporter till den utsedda myndighetens reglerande auktoritet, såsom krävs enligt lag.

 

Juridiska rättigheter och skyldigheter

Under vissa begränsade omständigheter, så kan Bolaget behöva avslöja dina persondata för att efterleva en laglig plikt eller lagligt krav, såsom för att efterleva rapportskyldigheter till vår styrande reglerande auktoriteter rörande våra produkters säkerhet, eller i samband med försäljning eller överförande av en av våra produktlinjer eller avdelningar, vilket inkluderar de tjänster som tillhandahålls via en eller flera av Bolagets webbplatser. I sådana fall kommer vi att vidta åtgärder för att skydde din personinformation i största möjliga utsträckning. Vi förbehåller oss också rätten att använda persondata för att undersöka och lagföra användare som bryter mot våra regler eller som ägnar sig åt uppförande som är olagligt eller skadligt för andra eller andras egendom.

 

Ändring i organisationen

 

I den händelse Bolaget bestämmer sig för att omorganisera eller avyttra vår verksamhet genom försäljning, fusion eller ackvisition, så kan Bolaget dela persondata rörande dig med faktiska eller prospektiva köpare. Vi kommer att kräva att alla faktiska eller prospektiva köpare behandlar dessa persondata på ett sätt som är i enlighet med detta meddelande.

 

Barns integritet

Bolaget samlar inte medvetet in persondata eller använder den, direkt från minderåriga på Bolagets webbplatser. Vi tillåter inte medvetet barn att beställa våra produkter, att kommunicera med oss, eller använda någon av våra online-tjänster. Om du är en förälder och blir medveten om att ditt barn har givit oss information, vänligen ta kontakt med oss med användning av en av metoderna specificerade nedan, så kommer vi att arbeta med dig för att åtgärda detta problem.

 

Dina integritetsval

Du har rätt att se och få en kopia av persondata rörande dig som vi upprätthåller och att be oss göre rättelser av felaktiga eller ofullständiga data rörande dig. Du har rätt att få data som du har givit oss i ett maskinläsbart format och att sända dessa data till en annan styrande enhet. Du kan även begära radering av dina persondata eller restriktioner rörande deras behandling, eller invända mot behandlingen av persondata rörande dig. För att skaffa tillgång till persondata om dig, för att registrera ett bekymmer, klagomål eller begäran om rättelse, eller för att välja bort specifika program, vänligen ta kontakt med vårt integritetskontor genom att klicka på "Contact Us"-länken på den av Bolagets webbplatser som du använder, genom att använda Bolagets kontaktinformation på Bolagets mobila program som du använder, eller genom att e-posta oss på privacy@kavokerr.com. Du kan även sända ett brev till följande adress:

KaVo Dental GmbH,
Bismarckring 39,
D-88400 Biberach - Tyskland
Attn: Privacy / Legal Department

 

Din lokala dataskyddsmyndighet är ansvarig för att säkerställa att integritetslagar efterlevs i de relevanta länderna. För mer information om dina integritetsrättigheter, eller om du inte kan lösa ett problem direkt med oss och vill lägga in ett klagomål, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet.

 

I alla kommunikationer till Bolaget, vänligen inkludera din e-post-adress, webbplatsadressen, mobilt program och/eller den specifika produkt från Bolaget till vilken du har givit persondata (t.ex., www.kerrdental.com), och en detaljerad förklaring rörande din begäran. Om du skulle vilja radera, tillägga eller rätta dina persondata och kontaktar oss via e-post, vänligen skriv "Deletion Request" eller "Amendment/Correction Request" på e-postens ämnesrad. Vi besvarar alla rimliga begäranden i god tid och vi kan behöva ytterligare bekräfta din identitet för att kunna behandla vissa begäranden.

 

Datasäkerhet

Bolaget upprätthåller rimliga tekniska, administrativa och fysiska kontroller för att säkerställa alla persondata som samlats in via Bolagets webbplatser. Emellertid finns det alltid någon risk att en icke auktoriserad tredje part skulle kunna avläsa en internetsändning, eller att någon finner något sätt att kringgå våra säkerhetssystem. Vi rekommenderar med skärpa att använda försiktighet när du sänder persondata via Internet, speciellt din finans-relaterade information. Bolaget kan inte garantera att icke auktoriserade tredje parter inte kommer att få tillgång till dina persondata; därför, när du lämnar in persondata till Bolagets webbplatser, så måste du väga både fördelarna och riskerna.

 

Tredjeparts-webbplatser och plug-ins för sociala medier

Detta integritetsmeddelande gäller inte Bolagets platser som inte länkar till detta integritetsmeddelande eller till webbplatser hos tredje part som kan vara länkade från Bolagets platser. Bolagets webbplatser kan använda sociala medie-tillägg (t.ex. Facebooks "Like"-knapp, "Share to Twitter"-knapp) för att möjliggöra för dig att enkelt kunna dela information med andra. När du besöker Bolagets webbplatser, så kan operatören för ett socialt medie-tillägg placera en kaka i din dator eller annan elektronisk apparat, som möjliggör för operatören att känna igen personer som tidigare har besökt vår webbplats. Om du är inloggad till webbplatsen för socialt medium (t.ex. Facebook, Twitter) när du bläddrar på vårt Bolags webbplats, så medger tillägget för socialt medium att webbplatsen för det sociala mediet kan ta emot information rörande att du har besökt vårt Bolags webbplats. Ett tillägg för socialt medium medger även att webbplatsen för socialt medium kan dela information rörande dina aktiviteter på vårt Bolags webbplats med andra användare av webbplatsen för socialt medium. Dessa delningsinställningar hanteras av webbplatsen för socialt medium och regleras av dess integritetspolicy.

 

Global tillgång till våra webbplatser

Denna webbplats ägs och drivs av Bolaget i USA, men den information du tillhandahåller kommer att vara tillgänglig för våra affilierade organisationer, säljare och leverantörer i andra länder i enlighet med denna policy. Dessutom, om du besöker denna webbplats från något annat land, så kommer din kommunikation med oss att nödvändigtvis resultera i överföring av information över internationella gränser. Nivån av juridiskt skydd för persondata är inte densamma i alla länder; emellertid kommer vis att vidta de säkerhetsåtgärder som beskrivs i detta integritetsmeddelande i en ansträngning att hålla din information säker. Genom att använda denna webbplats, så förstår du att dina persondata kommer att lagras och behandlas USA och i vilket land som helst till vilket vi kanske överför din information under loppet av vår affärsdrift.

 

Meddelande till boende i Kalifornien

Under föremål för vissa begränsningar enligt California Civil Code § 1798,83 så kan personer som bor i Kalifornien be oss att ge dem (i) en lista på vissa kategorier av persondata som vi har avslöjat till tredje parter för deras direktmarknadsföringsändamål under det omedelbart föregående kalenderåret, och (ii) identifiera dessa tredje parter. För att göra denna begäran, så kan boende i Kalifornien kontakta oss på privacy@kavokerr.com

 

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi kommer att använda persondata bara på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy som är i kraft när informationen samlades in från dig eller såsom auktoriserat av dig. Emellertid, och föremål för tillämpliga samtyckeskrav, så förbehåller vi oss rätten att ändra betingelserna i denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar i denna integritetspolicy kommer att återspeglas på denna sida med ett nytt ikrafträdandedatum. Bolaget uppmuntrar dig att gå igenom denna integritetspolicy regelbundet för att se eventuella ändringar. Alla persondata insamlade vid ditt pågående bruk av Bolagets webbplatser kommer att hanteras i enlighet med den aktuellt anslagna integritetspolicyn.