Personvern og sikkerhet

Med hensyn til vårt personvern, verdsetter KaVo Dental GmbH og KerrHawe SA («selskapet») sammen med våre tilknyttede selskaper og dattereselskaper forholdet vårt og forplikter oss til å sikre personvernet ditt. Vi forstår betydningen av personvern for kundene våre og besøkende til selskapets nettsteder. Bruken vår av personopplysninger styres av personvernerklæringen vår og ved å skaffe tilgang til og bruke selskapets nettsteder, samtykker du i å være bundet av denne personvernerklæringen.

Du erkjenner og samtykker i at når du sender inn dine personlig identifiserbare personopplysninger til selskapets nettsteder, samtidig som selskapet har sikringer på plass for å hindre uautorisert tilgang eller overtakelse, er sikkerheten ikke absolutt garantert. I DET USANNSYNLIGE TILFELLET AV EN OPPFANGING ELLER UAUTORISERT TILGANG, TIL TROSS FOR VÅRE BESTREBELSER, SKAL SELSKAPET IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR SLIK OPPFANGING ELLER UAUTORISERT TILGANG, ELLER NOEN DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE) SOM EN KUNDE ELLER BRUKER LIDER, SELV OM SELSKAPET TIDLIGERE HAR BLITT GJORT KJENT MED MULIGHETEN FOR SLIKE SKADE, GARANTERER SELSKAPET IKKE, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT AT INFORMASJONEN OPPPGIT AV EN KUNDE SKAL VÆRE FRI FOR OPPFANGING ELLER UAUTORISERT TILGANG, OG GIR INGEN IMPLISERTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. HVER ENKELT KUNDE HAR ANSVAR FOR Å OPPRETTHOLDE KONFIDENSIALITETEN FOR SITT EGET PASSORD.