Dr n.med. Katarzyna Olczak

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2010 roku zakończyła szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją. W 2011 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską dotyczącą oceny jakości wypełnień kanałowych. Od wielu lat pracuje w Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, obecnie na stanowisku adiunkta. Zajmuje się działalnością dydaktyczną oraz naukową. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Wyniki swoich badań przedstawia podczas polskich i zagranicznych konferencji naukowych. Prowadzi również wykłady i szkolenia z zakresu endodoncji. Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego o/Łódź. W pracy klinicznej zajmuje się przede wszystkim specjalistycznym leczeniem endodontycznym.

Upcoming events

Sorry, no events were found.