Dr n.med. Katarzyna Olczak

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2010 roku zakończyła szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją. W 2011 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską dotyczącą oceny jakości wypełnień kanałowych. Od wielu lat pracuje w Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, obecnie na stanowisku adiunkta. Zajmuje się działalnością dydaktyczną oraz naukową. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Wyniki swoich badań przedstawia podczas polskich i zagranicznych konferencji naukowych. Prowadzi również wykłady i szkolenia z zakresu endodoncji. Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego o/Łódź. W pracy klinicznej zajmuje się przede wszystkim specjalistycznym leczeniem endodontycznym.

Upcoming events

Data Event Type Event name Położenie
May 10 Hands On Course Złamane narzędzia Warszawa Learn more
Jun 28 Hands On Course Złamane narzędzia kanałowe. Metody ich usuwania z wykorzystaniem mikroskopu. Warszawa Learn more