Elektroniczne metody ustalania prawidłowej okluzji u pacjentów z wykorzystaniem systemu artykulacji Arcus Digma.

Presented by:
mar 3, 2020
(10:00am - 5:00pm)
Address: 
Sala pokazowa KaVo Kerr
al. Jana Pawła II 27
Warszawa
Polska
View Map

Spotkanie typu minimum teorii, maksimum praktyki prowadzone przez mistrza tech.dent. Damiana Michalskiego. Prowadzący podzieli się z uczestnikami zdobytą wiedzą, 20 letnim doświadczeniem i bogatą kolekcją przypadków klinicznych. W trakcie warsztatu zostaną szczegółowo omówione możliwości elektronicznej rejestracji stanu stawów skroniowo- żuchwowych u pacjentów. Wykładowca zadba
o to, aby bezpośrednio po szkoleniu, każdy uczestnik wiedział, jaki rodzaj badania należy zastosować w konkretnym przypadku u pacjenta, w zależności od sytuacji klinicznej.

Program szkolenia
• Układ stomatognatyczny – co wpływa na okluzję
• Prawidłowa okluzja u pacjentów – czy w ogóle istnieje
• Wykorzystanie elektronicznej rejestracji okluzji Arcus Digma w rehabilitacji okluzji u pacjentów
• Zaburzenia okluzji u pacjentów – jak wykrywać
• Zaburzenia okluzji u pacjentów – jak zapobiegać
• Zaburzenia okluzji u pacjentów – jak leczyć
• Zaburzenia okluzji u pacjentów – jak utrwalić prawidłowy efekt leczenia

Warsztaty odbywają się w niewielkich, ośmioosobowych grupach. W trakcie spotkania prowadzący omawia i pokazuje poszczególne etapy postępowania. Ćwiczenia praktyczne odbywają się na fantomach, które przy wybranych etapach pracy są zamontowane na doskonale wyposażonych unitach stomatologicznych. KaVo Kerr zapewnia uczestnikom wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do ćwiczeń.

Czas: 10:00-17:00
Koszt: 800 PLN, wczesna rejestracja do miesiąca przed szkoleniem: 1000 PLN późna rejestracja
Miejsce: Sala pokazowa KaVo Kerr Polska, al. Jana Pawła II 27, Warszawa
Ilość miejsc: 8
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy:
biuro@kavo.com lub telefoniczny: 22 395 54 60.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W celu zakończenia rejestracji, skontaktuje się z Państwem pracownik KaVo Kerr.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, z powodu nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub wystąpienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie ww. kursu. W przypadku odwołania kursu organizator poinformuje zainteresowanych na 10 dni przed terminem planowanego kursu, zwróci uiszczoną opłatę oraz w miarę dostępności zaproponuje inny termin.