Elektroniczne metody ustalania prawidłowej okluzji u pacjentów z wykorzystaniem systemu artykulacji Arcus Digma.

Presented by:
mar 3, 2020
(10:00am - 5:00pm)
Address: 
Sala pokazowa KaVo Kerr
al. Jana Pawła II 27
Warszawa
Polska
View Map

Spotkanie typu minimum teorii, maksimum praktyki prowadzone przez dr. n. med. Macieja Mikołajczyka, który, oprócz stomatologii estetycznej, od wielu lat zajmuje się zagadnieniami protetyki stomatologicznej. Prowadzący podzieli się z uczestnikami zdobytą wiedzą, doświadczeniem i bogatą kolekcją przypadków klinicznych. W trakcie warsztatu zostaną szczegółowo omówione możliwości elektronicznej rejestracji stanu stawów skroniowo- żuchwowych u pacjentów. Wykładowca zadba
o to, aby bezpośrednio po szkoleniu, każdy uczestnik wiedział, jaki rodzaj badania należy zastosować w konkretnym przypadku u pacjenta, w zależności od sytuacji klinicznej.

Program szkolenia
• Układ stomatognatyczny – co wpływa na okluzję
• Prawidłowa okluzja u pacjentów – czy w ogóle istnieje
• Wykorzystanie elektronicznej rejestracji okluzji Arcus Digma w rehabilitacji okluzji u pacjentów
• Zaburzenia okluzji u pacjentów – jak wykrywać
• Zaburzenia okluzji u pacjentów – jak zapobiegać
• Zaburzenia okluzji u pacjentów – jak leczyć
• Zaburzenia okluzji u pacjentów – jak utrwalić prawidłowy efekt leczenia

Warsztaty odbywają się w niewielkich, ośmioosobowych grupach. W trakcie spotkania prowadzący omawia i pokazuje poszczególne etapy postępowania. Ćwiczenia praktyczne odbywają się na fantomach, które przy wybranych etapach pracy są zamontowane na doskonale wyposażonych unitach stomatologicznych. KaVo Kerr zapewnia uczestnikom wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do ćwiczeń.

Prowadzący: dr n. med. Maciej Mikołajczyk
Czas: 10:00-17:00
Koszt: 800 PLN, wczesna rejestracja do miesiąca przed szkoleniem: 1000 PLN późna rejestracja
Miejsce: Sala pokazowa KaVo Kerr Polska, al. Jana Pawła II 27, Warszawa
Ilość miejsc: 8
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy:
biuro@kavo.com lub telefoniczny: 22 395 54 60.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W celu zakończenia rejestracji, skontaktuje się z Państwem pracownik KaVo Kerr.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, z powodu nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub wystąpienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie ww. kursu. W przypadku odwołania kursu organizator poinformuje zainteresowanych na 10 dni przed terminem planowanego kursu, zwróci uiszczoną opłatę oraz w miarę dostępności zaproponuje inny termin.