Idealne leczenie endodontyczne - a co dalej? Odbudowy po leczeniu endodontycznym.

Presented by:
mar 20, 2020
(10:00am - 5:00pm)
Address: 
Sala pokazowa KaVo Kerr
al. Jana Pawła II 27
Warszawa
Polska
View Map

Spotkanie typu minimum teorii, maksimum praktyki prowadzone przez dr. n. med Macieja Mikołajczyka, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami stomatologii estetycznej. Prowadzący podzieli się z uczestnikami zdobytą wiedzą, doświadczeniem i bogatą kolekcją przypadków klinicznych. W trakcie warsztatu zostaną szczegółowo omówione możliwości rekonstrukcji tkanek po leczeniu endodontycznym i wskazania do stosowania poszczególnych rodzajów uzupełnień. Wykładowca zadba o to, aby bezpośrednio po szkoleniu, każdy uczestnik wiedział, jaki rodzaj rekonstrukcji należy zastosować w konkretnym przypadku i aby czuł się komfortowo wykonując u pacjenta po leczeniu enddontycznym wybrany rodzaj uzupełnienia.

Po spotkaniu każdy uczestnik będzie dysponował popartą umiejętnościami praktycznymi wiedzą:
• dlaczego wybór odpowiednigo uzupełnienia jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o trwałości zębów leczonych endodontycznie,
• jakie kryteria należy zastosować wybierając rodzaj rekonstrukcji tkanek,
• jak prawidłowo przygotować ząb po leczeniu endodontycznym do procesu łączenia z użyciem systemów adhezyjnych i jak wykonać IDS,
• jaki cement należy zastosować przy poszczególnych rodzajach uzupełnień,
• jak należy postępować, aby uzyskać trwałe i estetyczne wypełnienie zachowawcze,
• jak prawidłowo zaplanować endokoronę, jak opracować i przygotować tkanki do osadzenia uzupełnienia oraz jak je skutecznie zacementować,
• kiedy i w jaki sposób należy zastosować wkład koronowo-korzeniowy, a kiedy i na jakich warunkach można z niego zezygnować,
• jak odbudować filar pod uzupełnienie protetyczne i jak go później opracować, a następnie osadzić odpowiednie uzupełnienie protetyczne,
• jakie są zasady higienizacji i konserwacji wykonanych rekonstrukcji.

Program szkolenia
• Idealne wypełnienie kanałów korzeniowych – pierwszy krok w idealnym leczeniu endodontycznym – teoria i ćwiczenia praktyczne
• Metody rekonstrukcji tkanek po leczeniu kanałowym w zależności od stanu zębów – teoria
• Kiedy można zastosować wypełnienie zachowawcze po leczeniu endodontycznym – teoria i ćwiczenia praktyczne
• Endokorona jako uniwersalna metoda odbudowy zębów po endodoncji – teoria i ćwiczenia praktyczne
• Preparacja, wycisk i cementowanie endokoron w różnych sytuacjach klinicznych – teoria i ćwiczenia praktyczne
• Procedura adhezyjnego cementowania wkładów koronowo-korzeniowych – teoria i ćwiczenia praktyczne
• Odbudowa filarów protetycznych na bazie zębów po leczeniu kanałowym – teoria i ćwiczenia praktyczne

Warsztaty odbywają się w niewielkich, ośmioosobowych grupach. W trakcie spotkania prowadzący omawia i pokazuje poszczególne etapy postępowania. Ćwiczenia praktyczne odbywają się na modelach, które przy wybranych etapach pracy są zamontowane na doskonale wyposażonych unitach stomatologicznych. KaVo Kerr zapewnia uczestnikom wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do ćwiczeń.

Cena szkolenia: 800 zł (wczesna rejestracja, do 30 dni przed), 1000 zł (późna rejestracja).
Kontakt: biuro@kavokerr.com