Lek. stom. Bartłomiej Karaś

Ukończył Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Akademii Medycznej we Wrocławiu. Głównym obszarem jego zainteresowania jest Endodoncja z zastosowaniem mikroskopu zabiegowego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology. W 2012 roku uzyskał certyfikat Curriculum Endodontycznego Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, a od 2013 roku współpracuje z Działem Badawczym PTE.

Upcoming events

Sorry, no events were found.