Rozwiązywanie problemów w trakcie i po leczeniu endodontycznym.

Presented by:
cze 16, 2020 - 17
Address: 
Sala pokazowa Dental Excellent
ul. Gęsia 5 lok. 6
Lublin
Polska
View Map

Spotkanie typu minimum teorii, maksimum praktyki prowadzone przez absolwentkę Międzynarodowego Uniwersytetu Katalońskiego w Barcelonie i posiadaczkę tytułu Master of Endodontics, lek. dent. Urszulę Leończak. Te dwudniowe warsztaty przeznaczone są dla lekarzy, którzy poszukują drogi do rozwiązania codziennych problemów i wyzwań pojawiających się w trakcie i po leczeniu endodntycznym.

Po spotkaniu każdy uczestnik będzie dysponował popartą umiejętnościami praktycznymi wiedzą:
• jakie instrumenty są niezbędne na każdym etapie leczenia endodontycznego,
• jak odzyskać dostęp do pełnej długości roboczej w przypadku powtórnego leczenia endodontycznego,
• jakie są wskazania i kryteria decydujące o możliwości wykonania reendo,
• jak skutecznie i bezpiecznie przeprowadzać zabiegi powtórnego leczenia kanałowego,
• jak unikać powikłań i co robić, gdy jednak wystąpią,
• jak skutecznie poradzić sobie z perforacjami i stopniami,
• jak postąpić w przypadku wystąpienia wrażliwości pozabiegowej u pacjentów leczonych endodontycznie,
• jak właściwie wypełnić kanały korzeniowe po wystąpieniu powikłań.

Program szkolenia

Dzień I
1. Instrumenty potrzebne na każdym etapie leczenia endodontyczncgo.
2. Odzyskiwanie dostępu do systemu kanałów - usuwanie różnych rodzajów wkładów koronowo-korzeniowych.
3. Powtórne leczenie endodontyczne - kwalifikacja, rokowanie, jak bezpiecznie usunąć materiały wypełniające kanały i powtórnie je opracować.
4. Sposoby na opracowywanie kanałów zobliterowanych. Czy zawsze trzeba uzyskać drożność podczas powtórnego leczenia?
5. Analiza i planowanie poszczególnych przypadków klinicznych.

Warsztaty
Usuwanie wkładów z włókna szklanego i powtórne leczenie endodontyczne wybranych grup zębów.

Dzień II
1. Powikłania związane z pierwotnym i powtórnym leczeniem endodontycznym. Jak je zdiagnozować i naprawić.
2. Klasyfikacja perforacji, czynniki wpływające na rokowanie zębów z perforacjami. Naprawa perforacji za pomocą dostępnych materiałów.
3. Jak szybko i skutecznie zamknąć open apex.
4. Stopień i via falsa - co zrobić, kiedy dojdzie do utraty drożności.
5. Czynniki wpływające na występowanie dolegliwości pozabiegowych i sposoby radzenia sobie z nimi.

Warsztaty
Zamykanie perforacji i wierzchołków w zębach usuniętych, omijanie stopni - praca na bloczkach plastikowych lub zębach 3D, wypełnianie kanałów kondensacją pionową gutaperki na ciepło.

Warsztaty odbywają się w niewielkich, ośmioosobowych grupach. W trakcie spotkania prowadząca omawia i pokazuje poszczególne etapy postępowania. KaVo Kerr zapewnia uczestnikom wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do ćwiczeń.

Koszty uczestnictwa: 1590 zł brutto wczesna rejestracja do 30 dni przed, 1950 zł brutto późna rejestracja.
Czas trwania: 2 dni, godz. 10:00-17:00
Ilość miejsc: 8
Zapisy:
Gabriela Pyda
Tel: 81 479 75 42, kom: 519 059 002
e-mail: pyda@dentalexcellent.pl

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, z powodu nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub wystąpienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie ww. kursu. W przypadku odwołania kursu organizator poinformuje zainteresowanych na 10 dni przed terminem planowanego kursu, zwróci uiszczoną opłatę oraz w miarę dostępności zaproponuje inny termin.