Wprowadzenie do profesjonalnej endodoncji.

Presented by:
mar 7, 2020
(10:00am - 5:00pm)
Address: 
Sala pokazowa KaVo Kerr
al. Jana Pawła II 27
Warszawa
Polska
View Map
This event has been cancelled. If you have any questions, please contact the event planner directly.

Spotkanie typu minimum teorii, maksimum praktyki prowadzone przez dr n. med. Katarzynę Olczak, specjalistę stomatologii zachowawczej z endodoncją i jednocześnie pasjonatkę leczenia kanałowego. Dr Olczak poprowadzi uczestników przez meandry wiedzy o zabiegach endodontycznych zwracając uwagę na najważniejsze elementy decydujące o jakości leczenia i wpływające na trwałość uzyskanych efektów. Umiejętności zdobyte podczas szkolenia pozwolą uczestnikom kursu na wykonywanie procedur stomatologicznych w bardziej świadomy sposób z uwzględnieniem aktualnej wiedzy i zdobyczy naukowych. Spotkanie przeznaczone jest dla lekarzy, którzy chcą spojrzeć na endodoncję w sposób kompleksowy. Kurs umożliwia uzupełnienie wiedzy zdobytej na uczelni lub w trakcie pracy z pacjentami. Może być także nieocenionym źródłem inspiracji dla stomatologów, którzy na co dzień przeżywają rozterki związane z leczeniem endodontycznym.

Po spotkaniu każdy uczestnik będzie dysponował popartą umiejętnościami praktycznymi wiedzą:
• jak i gdzie znaleźć kanały w poszczególnych zębach,
• jak korzystać i jak czytać obrazy radiologiczne , w szczególności wykonane z użyciem CBCT,
• jak szybko i szczelnie założyć koferdam,
• w jaki sposób odbudować ząb, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia endodontycznego,
• jak bezbłędnie wyznaczyć długość roboczą,
• jak komfortowo i skutecznie pracować pilnikami ręcznymi,
• jak można bezpiecznie przygotować kanał do ostatecznego opracowania,
• jak powinien przebiegać proces płukania kanału i jakie środki należy stosować, aby zapewnić pacjentowi bezpieczeństwo i trwałość efektów leczenia,
• jak skutecznie wypełnić kanał.

Plan szkolenia
1. Po pierwsze: rozpoznać teren - teoria
a. Anatomia zębów dla zaawanasowanych
b. CBCT - Trzeci wymiar w radiologii nowym wymiarem na etapie diagnostyki
i leczenia kanałowego
2. Po drugie: właściwa ochrona - teoria i ćwiczenia praktyczne
a. Koferdam - najskuteczniejsza izolacja pola zabiegowego
b. Odbudowa zębów przed leczeniem kanałowym
3. Po trzecie: bezpiecznie do celu - teoria i ćwiczenia praktyczne
a. Elektroniczny pomiar długości roboczej
- jak uniknąć błędów podczas określenia długości roboczej
- radiologia na etapie pomiaru długości roboczej - wady i zalety
b. Kątnica M4 safety ®-tradycyjne pilniki ręczne w nowoczesnej odsłonie
– bezpieczne i skuteczne opracowanie kanału
c. Traverse® - innowacyjny system narzędzi maszynowych do wstępnego ukształtowania kanałów
4. Po czwarte: właściwy protokół płukania kanałów integralnym etapem chemo-mechanicznego opracowania jamy zęba - teoria
5. Po piąte: zamknąć wrota dla bakterii, czyli efektywne wypełnienie kanału klasycznymi metodami - teoria i ćwiczenia praktyczne

Warsztaty odbywają się w niewielkich grupach. W trakcie spotkania prowadzący omawia i pokazuje poszczególne etapy postępowania. Ćwiczenia praktyczne odbywają się na modelach. KaVo Kerr zapewnia uczestnikom wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do ćwiczeń.

Cena szkolenia: 800 zł (wczesna rejestracja, do 30 dni przed), 1000 zł (późna rejestracja)
Lekarze stażyści (staż podyplomowy), niezależnie od momentu rejestracji cena: 450 zł

Kontakt: biuro@kavokerr.com