Wybrane aspekty diagnostyki 3D w endodoncji

Presented by:
mar 8, 2018
(3:30pm - 4:30pm)
Address: 
KRAKDENT 2018
stoisko KaVo Kerr D67
Hala Dunaj
Kraków
Polska
View Map

Tradycyjnie, warunkiem powodzenia leczenia endodontycznego jest prawidłowe opracowanie kanałów oraz ich szczelne wypełnienie po skutecznej irygacji. Nie byłoby to jednak możliwe bez właściwie przeprowadzonej diagnostyki zarówno w odniesieniu do określenia długości roboczej, jak i uzyskania pełnego, radiologicznego obrazu konfiguracji, kształtu i przebiegu kanałów korzeniowych. W tym kontekście coraz większą popularność i uznanie użytkowników zyskują radiologiczne urządzenia 3D, które, w odróżnieniu od urządzeń oferujących obraz dwuwymiarowy, zapewniają objętościowe, dokładne zobrazowanie wszelkich szczegółów istotnych dla sukcesu zabiegów endodontycznych. Poznaj argumenty przemawiające za wykorzystaniem tego typu urządzeń w Twojej praktyce.

Udział jest bezpłatny. Obowiązują zapisy pod adresem: biuro@kavokerr.com