Terms of Use RO

Termeni suplimentari pentru Termenii de utilizare online

Confidenţialitatea şi securitatea

KaVo Dental GmbH și KerrHawe SA („Compania”), împreună cu afiliații și filialele noastre, vă respectă confidențialitatea, apreciază relația noastră și depun toate eforturile pentru a vă asigura confidențialitatea. Înțelegem importanța pe care o reprezintă confidențialitatea pentru clienții și utilizatorii site-urilor web ale Companiei. Utilizarea de către noi a Datelor cu caracter personal este reglementată de Politica noastră de confidențialitate, iar prin accesarea și utilizarea site-urilor web ale Companiei, sunteți de acord să respectați această Politică de confidențialitate.

Recunoașteți și sunteți de acord că nu există nicio garanție absolută a securității atunci când trimiteți informațiile dvs. de identificare personală pe site-urile web ale Companiei, cu toate că aceasta a implementat măsuri de siguranță pentru a preveni accesarea sau interceptarea neautorizată a acestora. ÎN SITUAȚIA PUȚIN PROBABILĂ A INTERCEPTĂRII SAU ACCESĂRII NEAUTORIZATE, ÎN CIUDA EFORTURILOR NOASTRE, COMPANIA NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU INTERCEPTAREA SAU ACCESAREA NEAUTORIZATĂ SAU PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV PENTRU PIERDERILE DE PROFIT) SUFERITE DE UN CLIENT SAU UTILIZATOR, CHIAR ÎN CAZUL ÎN CARE COMPANIA A FOST INFORMATĂ ANTERIOR CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA SURVENIRII UNOR ASTFEL DE DAUNE, COMPANIA NU GARANTEAZĂ, NICI ÎN MOD EXPRES, NICI ÎN MOD IMPLICIT, CĂ INFORMAȚIILE FURNIZATE DE UN CLIENT NU VOR FI INTERCEPTATE SAU ACCESATE ÎN MOD NEAUTORIZAT ȘI NU ASIGURĂ NICIO GARANȚIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. FIECĂRUI CLIENT ÎI REVINE RESPONSABILITATEA DE A PĂSTRA CONFIDENȚIALITATEA ASUPRA PROPRIEI SALE PAROLE.